9 oktober 2016

ING, u slaat de nagel op de kop!

Ja hoor. Plots gebeurde het. De vierde industriële revolutie zorgt voor drastische gevolgen op de arbeidsmarkt. Een financieel groeiend bedrijf, de ING, schuift talloze goede werkkrachten aan de kant. Een vriendelijk gezicht dat jou kan helpen bij het beantwoorden van financiële vragen en het verschaffen van de nodige hulp wordt omgeruild voor een onpersoonlijke aanpak die strekt tot in de woonkamer van de cliënt. Drempelverlagend werken zou je kunnen zeggen, want je moet je huis niet meer uit om bijvoorbeeld die ene overschrijving te doen.

Fysiek geld uit je laptop halen is daarentegen (voorlopig) nog te futuristisch.
We kunnen echter wel reeds spreken van een 3D printer die in enkele dagen tijd je huis kan rechtzetten. Ook wordt de kassierster op verschillende plaatsen omgetoverd in een snelkassa en de verkoopcijfers van de onlineshops vliegen de hoogte in. Ideeën die in mijn kindertijd onder ‘science fiction’ vielen zijn ondertussen (gedeeltelijk) realiteit geworden.

Met onze tijd meegaan

We moeten allemaal met onze tijd meegaan.’ Een uitspraak die je zeer vaak hoorde, toen de computer de wereld veroverde. Na wat gestuntel en gevloek zijn we die pc meestal wel dankbaar. Typen gaat sneller en is efficiënter dan schrijven, het bespaart ons veel tijd en het werk kan overzichtelijker gebeuren. We hebben minder papieren nodig en onze boekhouding kunnen we bijhouden in het bijhorende software-programma. Vroeger stond er in de kelder een hoop rekken vol bestofte dozen gevuld met oude documenten. Nu hebben velen een kleine USB-stick vol onnuttige gegevens.

Bedrijven willen ook met de tijd mee blijven gaan. Digitalisering en robotisering lijken de toekomst te zijn. De productie van goederen en het verlenen van diensten kan op een goedkopere manier gebeuren omwille van de vele voordelen die de technologische snufjes hebben. Robots kunnen sneller werken, zijn 24 op 7 beschikbaar, ‘klagen en zagen’ niet, hebben geen vrije tijd of slaap nodig en zijn in steeds meer functies beter betrouwbaar qua foutloos werken dan de mens.

Ik citeer mijn eigen woorden: ‘Een winstgevend goedje zou een kapitalistische werkgever wel eens kunnen denken.’ En zo gebeurde het ook. De morele maatschappelijke verantwoordelijkheid van topmannen in de financiële sector, verdween plots, openlijk en krachtig. Technologie is immers het nieuwe Westerse goud.

ING, u slaat de nagel op de kop!


Solidariteit met de ING medewerkers
Campagne of ‘hype’ van De Ideale Wereld genaamd "ING-ing" verovert Vlaanderen.

Introfilmpje – Wat is ING-ing?


Bronnen

Samenwerken met technologie”, 20 februari 2016, Hannelore De Schuyteneer, Blogspot, “http://leer5.blogspot.be/2016/02/samenwerken-met-technologie.html”.

Masterclass internet door Jelle De Beule”, 5 oktober 2016, De Ideale Wereld, “https://www.canvas.be/video/de-ideale-wereld/najaar-2016/woensdag-5-oktober-2016/masterclass-internet-door-jelle-de-beule”.

14 augustus 2016

Facebook als weerspiegeling van een wantrouwige maatschappij (2)

Als reactie op de racistische uitlatingen op het nieuws van de jonge Genkenaar die in Marokko overleed na een ongeval met zijn quad.


Facebook als uitlaatklep

We hebben allemaal wel eens nood aan een praatje, de nood om gehoord te worden. De wil om te kunnen vertellen wat we mee hebben gemaakt of wat onze mening over een bepaald onderwerp is en daarbovenop erkenning en begrip te krijgen van anderen.

Vroeger gebeurde dat bijvoorbeeld in de kroeg. Zeer cliché. Het plaatselijke café in het dorp waar je woonde was vaak dè plaats ‘to be’ om even de nonsens van alledaags van je af te schudden. Met kennissen en vrienden een pint aan de toog drinken en wat zwanzen over verschillende hedendaagse onderwerpen. Praten over koetjes en kalfjes en het weer dat nog steeds zo typisch Belgisch is.

Tegenwoordig is er sprake van stabiel en snel internet. Verschillende gratis applicaties worden ondertussen aangeboden, waaronder Facebook. Hèt media-kanaal om jouw ideeën, creaties en waarheid naar voren te schuiven. Eveneens wordt het gebruikt om met vrienden op afstand contact te kunnen houden en bovenal om complimenten en kritiek de wereld in te kunnen sturen naar ‘Jan en alleman’ – vanuit je luie zetel, als je wilt.

Begin augustus 2016 zag ik een afschrikwekkend bericht langskomen op Facebook. Een foto van de jonge overleden Genkenaar, met daaronder een resem racistische uitlatingen. Reacties op een bericht van de Vlaamse Verdedigingsliga. Een bericht waarin wel degelijk werd aangekaart dat de tiener in kwestie geen Vlaming zou zijn. “Het was niet de bedoeling om te schofferen.” meldt de Vlaamse Verdedigingsliga achteraf via verschillende mediakanalen.

Deze racistische uitlatingen kwamen nochtans als een schok binnen in onze samenleving. Over ‘luchten’ kunnen we hier niet meer spreken. Dit mag van mijn part benoemd worden als ‘pesten’.


Racisme

Pesten is kritiek uiten op de persoon, in plaats van op het handelen van die persoon. Iets wat in betrokken voorval wel gebeurd is. Want de Vlaamse Verdedigingsliga beweert dat de jongen geen Vlaming zou zijn. Terwijl deze tiener wel in Genk woonde en eveneens daar naar school ging. Hij laat heel wat familie, vrienden en kennissen achter. Het plotse overlijden van deze jongen raakt een deeltje van onze gemeenschap.

De verschillende racistische uitlatingen die daarna als reactie op het bericht van de Vlaamse Verdedigingsliga volgden, scharrelden zich aan elkaar vast om één front te vormen tegen ‘de anderen’; de mensen met een ander vaderland, andere cultuur en ander geloof. Het doel was duidelijk. Die bevolkingsgroep bewust (openbaar) uitmaken en uitlachen en daaruit plezier halen. Pesten dus... met behulp van racisme. Een ‘marginaal’ uiterste van onze samenleving toonde even hun ‘zwart tot donker gekleurde’ mening.

Een tegenovergesteld uiterste in de samenleving kan je ook terugvinden binnen de groep van mensen met een vreemde origine. Een kleine hoeveelheid van hen gebruiken het woord ‘racisme’ om er hun eigen voordeel uit te halen. Ik herinner me nog goed, hoe een jonge moslima uit mijn klas de leerkracht als racist uitschold omdat ze gebuisd was op een toets of omdat ze niet als eerste werd aangeduid om een vraag te beantwoorden. Ook die ene keer, toen ik nog werkte als kassierster en een klant tegen zijn zoontje zei “Wacht maar, binnenkort is dit land van ons.”. Dit omdat hij niet geholpen werd zoals hij dat allicht wou. Het lijkt misschien wel fictie, maar dat is het niet. Dergelijk gedrag kan de groei van racisme binnen onze samenleving spijtig genoeg stimuleren.

Racisme: een term die langs twee kanten snijdt.

Het wordt steeds belangrijker. We moeten een evenwicht kunnen vinden tussen het aanvaarden van de eigen cultuur èn die van de andere zodat we kunnen blijven streven naar een rechtvaardige en multiculturele samenleving.


Positieve debatvoering

Dat er een ‘gecontroleerd’ debat moet komen is duidelijk. Dergelijke racistische uitlatingen en gedragingen kunnen niet getolereerd worden in onze multiculturele maatschappij.

De directeur van het minderhedenforum geeft aan dat er meer nodig is dan verontwaardiging over racisme. Er moet meer gebeuren om dit probleem aan te pakken. Want de wereld is toch van iedereen?

Ook de Vlaamse Verdedigingsliga geeft aan nood te hebben aan een open debatvoering. Zij vragen zich bijvoorbeeld af waar de verontwaardiging was in de media na de aanslagen of de aanrandingen door asielzoekers. Komen we volgens hen dan te weinig op voor onze Vlaamse cultuur?

Facebook is alvast niet de plaats om een dergelijk debat op een gecontroleerde wijze uit te kunnen voeren. Of toch niet op een manier waarbij alle betrokken partijen met respect kunnen worden benaderd. Want enkel daaruit kan een positieve debatvoering komen.

En mogelijk ook een antwoord op uw hoofdvraag, meneer Gunther van de Vlaamse Verdedigingsliga. Indien u met de redactie van betrokken krant rechtstreeks contact had opgenomen, was die vraag misschien reeds beantwoord. Ik kan wel een beetje raden wat dat zou kunnen zijn: ‘De overleden tiener woonde in Genk. Hij ging naar school in Genk. Hij laat veel mensen achter in Genk. Hij was Vlaams, meneer Gunther. Misschien niet van roots. Maar hij was het. En als schrijver kies je nog steeds zelf je eigen woorden vanuit je eigen denken en je eigen verantwoordelijkheid. U deed dat toch ook?’

Facebook als duidelijke weerspiegeling van een wantrouwige maatschappij. Eéntje waar racisme en de nood aan een positieve debatvoering openlijk naar boven stroomt. We moeten nu eenmaal af van dat meest ernstig dreigend wantrouwen, zodat we kunnen leren samenwerken aan een rechtvaardige en multiculturele samenleving waarin het evenwicht tussen vrijheid en veiligheid nog steeds kan primeren.

Wordt vervolgd.


Bronnen

"Weerzinwekkende reacties op overlijden: ‘Ziekelijk racisme’”, 2 augustus 2016, Het Nieuwsblad, “http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160802_02408696” geraadpleegd op 12 augustus 2016.

Zo verantwoordt Vlaamse Verdedigings Liga haar Facebookcommentaar”, 2 augustus 2016, Het Nieuwsblad, “http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160802_02409097” geraadpleegd op 12 augustus 2016.

"Politiek reageert op racisme na overlijden jonge Genkenaar: ‘Weerzinwekkend en ziekelijk’”, 2 augustus 2016, Knack, “http://www.knack.be/nieuws/belgie/politiek-reageert-op-racisme-na-overlijden-jonge-genkenaar-weerzinwekkend-en-ziekelijk/article-normal-735193.html” geraadpleegd op 12 augustus 2016.

"Verontwaardiging over racisme is niet voldoende”, 3 augustus 2016, Denny Baert, De Redactie, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2728077” geraadpleegd op 12 augustus 2016.

Ook na verdwijnen Vlaamse Verdedigings Liga blijft de racistische bagger stromen” 11 augustus 2016,Christophe Callewaert, De Wereld Morgen,“http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/08/11/ook-na-verdwijnen-vlaamse-verdedigings-liga-blijft-de-racistische-bagger-stromen” geraadpleegd op 14 augustus 2016.


16 juli 2016

Facebook als weerspiegeling van een wantrouwige maatschappij. (1)

Gebaseerd op eigen ervaring (geen bronvermelding)

Dit artikel werd gepubliceerd op de online krant dewereldmorgen.be en is terug te vinden via volgende link: http://www.dewereldmorgen.be/blog/hanneloredeschuyteneer/2016/07/16/facebook-als-weerspiegeling-van-een-wantrouwige-maatschappij

Een grote verdeeldheid. Dat is wat ik zie als ik rond me kijk. Gelijkenissen maken niet meer. Verschillen daarentegen wel. Negativisme is overal aanwezig.

Een simpele facebook-post met daarin de melding dat de Vlaamse vlag aan mijn voorgevel hangt, op de Vlaamse feestdag, zorgde voor grote spanningen. De ene Facebook-vriend juichte het toe, terwijl de andere totaal niet verstond hoe ik nu zo dom kon zijn om een vlag omhoog te hangen die voor de Vlaamse eenheid stond. Regeringspartijen hebben volgens hen de Vlaamse feestdag opgeëist. Partijen waar zij liever ‘neen’ tegen zeggen.

Goed, hun recht om dat te denken. En even goed mijn recht om er anders over te denken. Toch verschillen mijn vrienden en ik niet zoveel van elkaar qua visie. Gelijkenissen zijn zeker aanwezig in onze gedachten-kronkels. Een licht anders ingekleurd detail kan enkel de boel al doen ontploffen… 

Haal ik het bericht nu weg? Of laat ik het staan? Moet ik tussen beiden komen? Maar verlies ik dan onderweg tijdens de discussie geen vriend? –

Facebook zorgde er voor dat je mensen volledig uit jouw wereld weg kunt halen, als ze je (even) niet 'bevallen'. En dat als je wil voorgoed. Alsof ze niet (meer) bestaan. Gemakkelijk via één knop. “Bent u zeker dat u persoon X wilt blokkeren?” komt er dan op het scherm. “Ahja anders drukte ik er niet op hé.” En weg is ie. Even iemand negeren is namelijk moeilijk dezer dagen. – Met al die stress in onze maatschappij tegenwoordig. 

Hoe gaan we samenleven, als we elkaar niet even kunnen negeren? Eén enkel ogenblik maar, zodat we elkaar nadien tijdens een ander onderwerp terug kunnen vinden.

Ik blok je niet. Enkel als je me leningen aanbiedt of wanneer je vieze seksueel getinte uitspraken doet. Ik wil mezelf namelijk beschermen van bedrog en criminaliteit. Iets wat iedereen wel probeert te doen, denk ik dan.

Neen. Ik heb er vaak geen idee van wie er aan de andere kant van het scherm zit. Hoe die Facebook-vriend in het echte leven zou zijn. Mogelijk word ik bedrogen en tuimel ik er met mijn ogen open in. Heb ik dan teveel vertrouwen? Zoals velen wel al eens zeggen. Geloof ik teveel in het goede van de mens? Speel ik teveel de barmhartige Samaritaan? Of, anders bekeken.. Sta ik, met mijn visie, tegenover teveel wantrouwen in onze maatschappij?Wordt vervolgd.
 #devalvandewestersesamenleving

10 juni 2016

Maatschappelijk debat: (financiële) ongelijkheid

Gepubliceerde versie op De Wereld Morgen:
http://www.dewereldmorgen.be/blog/hanneloredeschuyteneer/2016/06/10/open-het-debat-over-financiele-ongelijkheid

De kloof tussen arm en rijk

Als antwoord op het interview van Gwendolyn Rutten (Open VLD Voorzitter) in het tijdschrift ‘Humo’ op maandag 6 juni 2016.

Ongelijkheid zal er altijd zijn. Dat is zo, mevrouw Rutten. Daarin ga ik volledig met u akkoord. We moeten ook de eigen ‘ik’ van iedere persoon ondersteunen en stimuleren tot het verder ontwikkelen van hun eigen kwaliteiten en persoonlijkheid. Iedereen is anders, met zijn of haar eigen talenten, beperkingen en mogelijkheden.

Gelijke kansen kunnen we eenmaal pas aanbieden wanneer we het bovenstaande hebben begrepen. Een persoon met een lichamelijke handicap bijvoorbeeld kan met bijhorende parkeerkaart daarom dichter bij de ingang van de winkel parkeren, ten opzichte van anderen gelijk u en ik. Positieve discriminatie noemt men dat of streven naar een ‘evenredige ongelijkheid’.

De rijkentaks of het systeem van het basisinkomen kunnen beiden mogelijkheden creëren om naar deze vorm van gelijkwaardigheid te streven. Een ongelijkheid die onze maatschappij eerlijker en rechtvaardiger maakt voor de burgers die het financieel moeilijker hebben. Zodat de burgers die wel over meer financiële mogelijkheden beschikken anderen een steuntje in de rug kunnen aanbieden. En dat  burgers in armoede de kans krijgen om uit deze moeilijk doorbreekbare cirkel te klimmen. Een zeer maatschappelijk mooi goed doel. Mensen (financieel) helpen, om de (economische) wereld te verbeteren. Zoals u, mevrouw Rutten en collega’s zouden willen en moeten doen.

Een wereld waarin onze kinderen kunnen opgroeien op een verreikende manier waardoor ze het meeste en het beste uit het leven kunnen halen. Waardoor bijvoorbeeld iedere student naar de universiteit kan gaan, onafhankelijk van de financiële levensstandaard van de ouders. Iets wat voor sommigen nog steeds in deze moderne tijd onmogelijk is… net omwille van het financiële dure prijskaartje.

Wifi op de trein is namelijk belangrijker. Betaald door ook hen die hun kinderen niet naar de universiteit kunnen sturen en op de trein een boek ‘moeten’ lezen omdat zij zich geen laptop of smartphone (meer) kunnen veroorloven. Indien je de treinrit al kunt betalen. En dat mede door de hoge kosten die de regering aan iedere burger doorrekend.

Het geluk van de burger wordt tegengewerkt. De politici luisteren niet.. of toch niet aandachtig. De schreeuw bestaat al maanden (eigenlijk al jaren, maar bon). Een roep die ‘in het begin’ op een meer passievere manier naar voren werd gebracht. 

Ondertussen worden de burgers bozer. Ieder toont dit op zijn eigen manier. Er wordt niet aandachtig geluisterd naar ons. Wij moeten volgen wat er beslist wordt. Waarom opent de regering geen maatschappelijk debat? Neen.. ‘volg of niet; luisteren gebeurt toch niet.’ Een mens zou van minder woest worden..

Daarbovenop horen we uitspraken van onze regering zoals “We leven boven onze standaard.” en “er is in België nog weinig sprake van ongelijkheid omdat er toch al een sociale zekerheid is.” Uitspraken die de burgers hun monden zouden moeten snoeren en hun handen zouden moeten vastketenen. Maar niets is minder waar. Wat zou u, mevrouw Rutten, doen, als uw gevoel genegeerd wordt door diegene die het zou kunnen veranderen? Wat zou u doen, als er tegen u wordt gezegd dat wat u ook zegt het niet waar kan zijn wat u voelt en wat u denkt?

Uitsluiting, pestgedrag. Dat is wat ik zie. Dat is wat de burgers voelen. Zij geven de regering een antwoord. Een stevig antwoord. Het zijn ‘verdomme’ geen domme slaven, uw burgers zijn geen nietsnutten! Het zijn ervaringsdeskundigen van hun eigen leven met hun kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.

Mevrouw Rutten,
U deed niet alleen Twitter ‘ontploffen’… huidige regering deed reeds de burgers ‘ontploffen’. U heeft geen andere mogelijkheid meer: Open het debat!

Op weg naar een rechtvaardige, multiculturele en technologische samenleving.

Hannelore De Schuyteneer
Orthopedagoog
10 juni 2016


Bronnen

“Rutten: “Er is op zich niks mis met ongelijkheid”, 6 juni 2016, De Morgen, “http://www.demorgen.be/binnenland/rutten-er-is-op-zich-niks-mis-met-ongelijkheid-bd014aa9/” geraadpleegd op 7 juni 2016.

“Rutten: “Als je gelijkheid ver genoeg drijft, zit je bij communisme””, 8 juni 2016, De Afspraak, deredactie.be, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deafspraak/2.44641?video=1.2676997” geraadpleegd op 8 juni 2016.

“‘Er is op zich niks mis met ongelijkheid.’ Humo sprak met Gwendolyn Rutten, Open VLD-voorzitter”, 6 juni 2016, Humo, “http://www.humo.be/humo-archief/365231/er-is-op-zich-niks-mis-met-ongelijkheid-humo-sprak-met-gwendolyn-rutten-open-vld-voorzitter” geraadpleegd op 9 juni 2016.


4 juni 2016

De 'natuurlijke' toekomst van België

Ernstig verontreinigd water- en luchtklimaat 
in een ‘verkleinde’ wereld.

In dit artikel pleit ik voor een beter ecologisch en duurzaam politiek beleid. Waarin doordachtheid en lange termijndoelstellingen vooropgesteld worden. Want we gaan het nodig hebben. De oceanen komen dichterbij, het land verkleint, de ijskappen smelten. Het vieze vuile sluik komt dus ook dichterbij; want ja dat zit in de oceanen. En de scheurtjes in de kerncentrales die zullen een tsunami of aardbeving mogelijk niet overleven. De bomen moeten niet meer omgehakt worden in West en Oost-Vlaanderen, dat zal het water wel doen. En wat er nog wel staat daar gaat minister Schauvliege hedendaags met de grote borstel door, zoals in de provincie Limburg. CO2-uitstoot? Ah? Kan een boom lucht zuiveren?  Zolang we in onze doos blijven zitten, zal de toekomst er niet zo denderend uitzien. "Kinderen kunnen niet meer buiten spelen. Vee staat iedere dag op stal. Huisdieren blijven ook beter binnen. En jij daar! Kijk toch eens uit -  vergeet op z’n minst je mondmasker niet wanneer je de deur uit gaat!”De ijskappen smelten.

Iedereen weet het ondertussen. De ijskappen smelten sneller dan verwacht. In 2013 konden we dit in verschillende mediaberichten lezen. GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) had namelijk aangetoond dat ieder jaar 300 miljard ton poolijs afsmelt. Dat komt neer op een stijging van het zeeniveau van 2 tot 3.2 mm per jaar. Een zeer verontrustend hoog cijfer. Het is nog niet duidelijk dat menselijk toedoen hier mee te maken heeft of dat het eerder om een natuurlijke oorzaak gaat. Sinds 2002 worden er cijfers bijgehouden om een antwoord te vinden op dit belangrijk ecologisch vraagstuk. Tijd en onderzoek zal meer informatie met zich meebrengen… Zolang we tijd hebben, natuurlijk.


Het is een feit alvast dat de aarde opwarmt. De globale temperatuur is sinds de industriële revolutie (19e eeuw) gestegen met 1°C en zal de komende jaren vermoedelijk nog stijgen. Wanneer de globale temperatuur nog eens één graad stijgt zal de zeespiegel 3 tot 6.3 cm toenemen wat drastische gevolgen teweeg zal brengen. West-Vlaanderen en grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen zullen overspoelen. België: een ‘zeer groot’ stukje kleiner. We spreken over een rampgebied waar op dit moment ongeveer 1 138 000 mensen wonen. Na een stijging van 4°C zou zelfs Antwerpen, Mechelen en Brussel van de kaart worden geveegd, een gebied waarin naar schatting 700 000 mensen leven.
‘Leuven aan de kust – Het nieuwe tijdperk’.
Het water zal binnen stromen…

“What the Earth would look like if all the ice melted.” - Business Insider Science – 18/02/2015


De oceanen vol met sluik.

Wanneer het water stijgt en tsunami’s volgen… Wanneer de zee dichterbij komt, met de vervuiling incluis… Wanneer de plastic-soep aan onze kust toestroomt…

We zullen kunnen genieten van de catastrofale gevolgen die onze vervuiling kan hebben voor water- en landdieren en onze eigen gezondheid. Ernstig verontreinigd water- en luchtkwaliteit, dat mogelijk niet meer te stoppen valt, omwille van het hedendaags (bewust) politiek negeren van dit grote vervuilingsprobleem. Japan kreeg er reeds mee te maken in 2011. Een tsunami bracht hen ‘modern’ vuil tot aan de kuststreek.


In mijn artikel ‘De wereld van plastic’ (20 januari 2016) kaartte ik reeds de grote gaten binnen het recyclageproces van dit moeilijk tot niet afbreekbare vuilnis aan. Een mogelijkheid om dit probleem beter aan te pakken is dan ook een ‘gemakkelijker’ en volledig doordacht en ‘dichtgemetseld’ recyclageproces en bovendien een verminderde omloop van onnodig (weggooi-)plastic. Voorlopig merk ik weinig tot geen verandering, in mijn eigen gemeente, provincie of land. Het probleem wordt niet opgelost en wordt daarom ‘enkel en alleen maar’ groter.

De moderne westerse samenleving heeft de kennis om een betere recyclageproces op gang te brengen, maar doen dit om één of andere reden niet. We sturen liever onze oude elektronica onder het mom van een goed doel naar Nigeria bijvoorbeeld. Ahja, want zo krijgen onze afgedankte toestellen toch een goed nieuw en tweede leven? Of anders bekeken: wij zijn af van onze vuiligheid.. dat ze het ginder maar oplossen.

Ons vuil in Afrika – Vranckx 9/04/2013

75% van de opgestuurde elektronica (zoals computers, gsm’s, televisies) belandt in Afrika rechtstreeks op de afvalberg. Delen worden verbrandt. “Verbrandt?” Hoor ik u verbazend vragen; “Ja, verbrandt!” Wij hebben dè kennis… zij ‘experimenteren’ nog. Toxisch afval; waaronder zware metalen en dioxines, komen door de rook en lekken in onze lucht en natuur terecht. Met een grote aantasting op de gezondheid en het leefmilieu als gevolg. We spreken over catastrofale dumpingpraktijken in Afrika door de Westerse wereld.Soms staat er nog nuttige informatie op de elektronica die op de Afrikaanse vuilnisbelten terecht komen. Nuttig voor fraudeurs. Herken je het? De persoon met zijn gebroken Engels die jou onlangs opbelde? Trap er alvast niet in.. Zoals zij in onze afval trappen.


Kunnen we ons Westers afval zelf veilig verwerken, asjeblieft? Een kat maakt toch ook zijn kuiltje om het daarna weer dicht te doen. En een respectvolle burger die gaat wandelen met zijn hond; kuist toch ook zijn achtergelaten vuiligheid op?

Waar blijft dat ‘goede’ voorbeeld; dat we moeten volgen?

Volledig dossier van BAN (Basel Action Network) omtrent de grote elektronische afvalbergen in Afrika:


De scheurtjes gaan niet houden.

Terwijl Afrika vergiftigd wordt door ons Westers Afval, komt de ernstige dreiging voor een kernramp in België dichterbij. De weinig tot onveranderde situatie met de goedgekende scheurtjes in de kerncentrales van Doel en Tihange (eerste berichten sinds januari 1980!)  geven ons alvast een negatieve indruk. Een kernramp in België is vermoedelijk niet ‘ver af’ meer. De boel kan ontploffen door die scheurtjes of een verloren gelopen bom met pootjes. 

De scheurtjes in de kerncentrales van Doel en Tihange kunnen volgens bronnen een aardbeving van 0.1g  niet (meer) aan. Iets wat indruist met de nieuwe normen rond kernenergie (2014). Ook de Hoge Gezondheidsraad haalt in een advies over de rampenplanning van België in februari 2016 aan dat een kernramp zoals Fukushima wel degelijk ook hier kan voorkomen. Iets wat het gehele land in rep en roer zou moeten leiden…


Werken aan meer ecologische en duurzame energie zou een belangrijke preventiemethode kunnen zijn. Want op een natuurvriendelijke manier ons landje volledig zelfstandig van energie - ‘stroom’ - kunnen voorzien kan onze kosten doen dalen en de mogelijkheid aanbieden om de kerncentrales te sluiten. Terwijl andere landen zich hier steeds meer op beginnen te focussen, blijven de kerncentrales in Doel en in Tihange open (voor zeker nog 10 extra lange jaren), met de scheurtjes er ‘gratis’ bij. Daarnaast krijgen we te horen dat Maggie De Block graag tegen 2017 een goed doordacht plan wil uitdokteren voor de verspreiding van jodiumtabletten over gans België. Weinig tot geen voorzorgsmaatregelen… enkel de korte termijn doelstellingen voor als de ramp zou zal gebeuren.


Lange termijndoelstellingen om de verontreiniging tegen te gaan en de kwaliteit van leven aan de betrokken burgers te garanderen tijdens en nadat een kernramp zich heeft voorgedaan zijn niet zichtbaar aanwezig in het Belgisch rampenplan.


Gilbert Eggermont, stralingsexpert, is hierover ongerust. Want na een kernramp kunnen vele mensen voor lange tijd of helemaal niet meer terug naar hun woning. Dat kan zorgen voor schrijnende mensonvriendelijke (gezins-)situaties. 
Die mensen moeten al hun bezittingen achterlaten enerzijds en anderzijds moeten zij een manier vinden om op een andere plaats hun leven verder te zetten. Dat is soms moeilijk, want niet iedereen heeft dezelfde krachten en mogelijkheden. De weg naar zelfverwezenlijking en dus een kwaliteitsvol leven wordt hierdoor dan ook belemmerd. Dhr Eggermont wijst er dan ook correct op dat er op z’n minst een aantal voorzieningsmogelijkheden moeten bijkomen. Zodat wanneer een dergelijke grote ramp zich voordoet, de betrokken burgers zich verzekerd kunnen voelen van een mensvriendelijk opvangsysteem. Een manier om eveneens deze burgers binnen de maatschappij te houden en hen er niet buiten te plaatsen. Iets wat de groei naar zelfverwezenlijking kan blijven ondersteunen, na een dergelijke traumatische ervaring.

Tsjernobyl – 30 jaar later


Ook de Hoge Gezondheidsraad vraagt om een beter uitgebouwde noodplanning enerzijds omdat België dichtbevolkt is en anderzijds omdat de kerncentrales zo dicht op elkaar staan. Zowel binnen de landgrenzen als net buiten die grenzen kom je kerncentrales tegen. Een grote en pijnlijke kernramp is dus volgens deze raad ook mogelijk in ons zeer klein landje.

Het volledige advies van de Hoge Gezondheidsraad i.v.m. de Rampenplanning (2016) http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9235_advies_fukushima_def.pdf

De gevolgen zullen drastisch zijn. Niet enkel in de directe omgeving, maar over gans België èn buurlanden. Reden te meer dus voor de burgers om te protesteren tegen het openblijven van dergelijke gevaarlijke tikkende tijdbommen.

Tsjernobyl: 30 jaar later – VRT nieuws (25 april 2016)

Tsjernobyl – 30 jaar geleden en Fukushima – 5 jaar geleden zijn de meest bekende en grootste kernrampen die zich in de geschiedenis hebben voorgedaan. De nucleaire radiatie die hierbij vrijgekomen is zorgt er voor dat de directe omgeving onleefbaar is geworden. De noodzones, zoals ze dit noemen, werden volledig geëvacueerd. Maar straling stopt niet aan een denkbeeldig getrokken grens en kan dus mogelijk ook in de naburig gelegen omgevingen terug te vinden zijn, interventiezones genaamd. Evacuatie is daar niet onmiddellijk aan de orde; toch moeten er wel andere maatregelen getroffen worden. Een voorbeeld hiervan is de Jodiumpil. Vaak voorkomend merken we in deze getroffen en radioactieve gebieden gezondheidsklachten op, zoals schildklierkanker.

The most radioactive places on Earth – Veritasium (17 december 2014)


CO2 in de plaats van bomen.

Naast de toxische stoffen die vrijkomen tijdens recyclage van afvalstoffen en de mogelijke radiatie na een kernramp, is er nog het probleem van de CO2 uitstoot. Koeien, voertuigen, bomen. De onderwerpen van de laatste jaren. Maar dan niet evenredig verdeeld.

We moeten minder vlees eten. Want bijvoorbeeld de kweek van koeien zorgt mee voor een gigantische hoeveelheid van CO2 in de lucht! Positief voor de vegetariërs om anderen over te doen schakelen op een groenere maaltijd, zou je dan denken. Al willen velen omwille van die reden wel ethisch gezien volgen, toch blijft die goede malse biefstuk, kip aan het spit – hmm – en die ribbetjes op de bbq zo lekker smaken.


Akkoord, er is een overconsumptie – eigenlijk is het een overproductie. Want wat er niet is, kan niet aangekocht worden. Een gezonde geest zegt neen tegen onmenselijke en on-dierlijke praktijken bij het verwerven van ons voedsel. 
Indien het kon, kocht ik steeds mijn vlees bij de plaatselijke slager – van de plaatselijke kwekerij. Ach, toekomstdromen of is het eerder in het verleden…

Iets wat in het verleden kan liggen, zijn rustige overwoekerende natuurgebieden. Speelbossen worden er van gemaakt, mountainbikers en wandelaars worden toegelaten. Harmonisch met de natuur samenleven? Doen we dat door onze natuur te storen? Gun de wilde dieren toch een stukje rust! Ik werd er misselijk van toen ik het hoorde. Ja, mevrouw Schauvliege, ja, meer groen voor kinderen en sport is inderdaad een mooie zet van jou. Enkel u gebruikt hiervoor beschermde natuurgebieden. Terwijl u andere bossen ‘een kopje kleiner maakt’. En u denkt dat we dit niet merken? Ik ben zwaar teleurgesteld in het regeringsbeleid.


Bomen gaan er aan. Overal, om plaats te maken voor het decadente mensenleven. ‘Een boom heeft altijd de reden gehad om gekapt te worden.’ 
Het bestaan van een boom is dus volgens minister Schauvliege afhankelijk van de mens. Harmonieus samenleven?

De functie van een boom wordt echter in de natuur anders bekeken. Enerzijds kan een boom de lucht zuiveren en anderzijds trekt een boom veel water uit de grond weg. Hierdoor kan de luchtvervuiling iets of wat worden tegengegaan en eveneens (hedendaags) overstromingsgevaar verminderd worden. Het omkappen van deze bomen kan dus een negatieve impact hebben voor de directe en verder af gelegen omgevingen. En laat ons vooral de vruchten ook niet vergeten.

Terwijl de natuur zijn draagkracht verliest om onze lucht te kunnen reinigen, komen er telkens maar auto’s bij. De meest rondrijdende auto’s zijn deze die rijden op olie; benzine of diesel. Naast koeien, een grote uitstoter van CO2. 
Dus ‘euhm’: samen in de file is gezellig?

Enkelen hebben een elektrische auto, vaak met een duur prijskaartje aan verbonden. Ondertussen zien we hen meer op de baan verschijnen. 
Ook laadstations zijn nu aanwezig op verschillende openbare parkeerplaatsen. Zoals deze in de ondergrondse parking aan de achterkant van het station van Leuven, op de onderste verdieping weliswaar. Meer informatie omtrent laadstations voor elektrische auto’s is te vinden op http://uwlaadpunt.be/ . Een ‘goede’ zaak voor de natuur zou je zeggen; geen CO2 vervuiling rechtstreeks in de lucht. Zolang de elektriciteit maar niet komt van die kernbommen, euh.. ik bedoel 'natuurlijk' de centrales.

De ‘natuurlijke’ toekomst van België

Er ligt een vuile toekomst aan de voordeur van onze (klein)kinderen, als we verder doen zoals we bezig zijn. Dat is een zekerheid dat ik uit alle verzamelde gegevens kan afleiden. En wat gebeurt er? Ondoordacht denken. Zodat er nog meer op korte termijn wordt uitgebouwd en waardoor dus ook vaak de lange termijndoelstellingen uitgesteld of zelfs afgesteld worden. Mogelijk ook in de vergeethoek belanden.

Nochtans, gun ik het mijn (klein)kinderen om ook buiten te kunnen spelen zonder mondmasker aan, zandkastelen te kunnen bouwen op een strand waar we meer zand dan plastic aantreffen en de mogelijkheid hebben om een wild hert te zien grazen in een zeer stil bos. Dat laatste is naar mijn mening steeds weer een onvergetelijke ervaring.


Ik doe dan ook een oproep aan de regering om meer ecologisch en duurzaam te denken en te werken, steunende op lange termijn doelstellingen. 
Ja, dat is inderdaad een uitdaging, neem ze aan -  of het is met ons land ‘voor je het weet’ gedaan!

De wereld is om zeep: klimaat – Urbanus (2015)


Dankwoord

Dank u aan de cartoonist Lectrr en de actiegroep Loesje. Beiden zijn voor mij steeds opnieuw een grote inspiratiebron.

En ik wil mijn papa langs deze weg een gelukkige verjaardag wensen.. hij zou morgen 67 geworden zijn. Mede dankzij jou kan deze blog bestaan. Ik hoop op een lek in de wifi-lucht. Zodat dit bericht tot bij jou kan komen, daar hoog boven me in de hemel… Ik mis je.


Bronnen

“Hoe global warming de kaart van België zal herteken”, 9 november 2015, Jaana Hombroux, De Morgen, “http://www.demorgen.be/wetenschap/hoe-global-warming-de-kaart-van-belgie-zal-hertekenen-be01b305/” geraadpleegd op 27 mei 2016.

“What the Earth would look like if all the ice melted”, 18 februari 2015, BI Science, Youtube, “https://youtu.be/VbiRNT_gWUQ” geraadpleegd op 27 mei 2016.

“Ijskap Groenland smelt maand vroeger dan normaal” 15 april 2016, IPS, De Wereld Morgen, “http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/04/15/ijskap-groenland-smelt-maand-vroeger-dan-normaal” geraadpleegd op 27 mei 2016.

“Ijskappen smelten aan 300 miljard ton per jaar”, 15 juli 2013, Knack, “http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/ijskappen-smelten-aan-300-miljard-ton-per-jaar/article-normal-100199.html” geraadpleegd op 27 mei 2016.

“Westerse recyclage wordt Afrikaanse afvalberg”, 25 oktober 2005, Jamie Biesemans, ZDnet.be, “http://www.zdnet.be/article/50135/westerse-recyclage-wordt-afrikaanse-afvalberg/” geraadpleegd op 27 mei 2016.
“Plastic Planet: de kunststofarchipel – deel 1”, 18 mei 2012, Rhea Moonen, De Wereld Morgen, “http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/18/plastic-planet-de-kunststofarchipel-deel-1” geraadpleegd op 28 mei 2016.

“Plastic Planet (deel 2): kunstofarchipel en vuilnisbelten van e-waste”, 24 mei 2012, Rhea Moonen, “http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/24/plastic-planet-deel-2-kunststofarchipel-en-vuilnisbelten-van-e-waste” geraadpleegd op 28 mei 2016.

“Ons vuil in Afrika”, 19 april 2013, Vranckx, Youtube, “https://youtu.be/4_h0t0JWxRE” geraadpleegd op 28 mei 2016.

“Tsjernobyl: 30 jaar later”, 25 april 2016, VRT Nieuws, Youtube, “https://youtu.be/3PiUg40K9_k” geraadpleegd op 31 mei 2016.

“Tsjernobyl – de kernramp (BBC), 15 maart 2011, doculinktv, Youtube, “https://youtu.be/FPmV6QszyGc” geraadpleegd op 31 mei 2016.

“België onvoldoende voorbereid op kernramp”, 21 jamuari 2015, Denny Baert, Deredactie.be, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2214728” geraadpleegd op 29 mei 2016.

“Tsjernobyl nu, door de ogen van onze fotograaf”, 26 april 2016, Alexander Dumarey, Deredactie.be, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2637058” geraadpleegd op 29 mei 2016.

“Baboesjka’s van Tsjernobyl”, 26 april 2016, De afspraak, Deredactie.be, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deafspraak/2.43695” geraadpleegd op 31 mei 2016.

“De vergeten radioactiviteit van Tsjernobyl”,  17 maart 2011, Koppen, Deredactie.be, “http://www.een.be/programmas/koppen/de-vergeten-radioactiviteit-van-tsjernobyl” geraadpleegd op 29 mei 2016.

“The most radioactive places on earth”, 17 december 2014, Veritasium, Youtube, “https://youtu.be/TRL7o2kPqw0” geraadpleegd op 3 juni 2016.

“Doel 1 en 2 niet beveilgd tegen nieuwste aardbevingsnormen”, 8 maart 2016, Het Nieuwsblad, “http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160308_02170932#” geraadpleegd op 31 mei 2016.

“Barsten in de nucleaire droom”, 29 augustus 2012, Friends of the Earth, De Wereld Morgen, “http://www.dewereldmorgen.be/blogs/foe-vlaanderen/2012/08/29/barsten-in-de-nucleaire-droom” geraadpleegd op 29 mei 2016.

“Wat als doel ontploft?” 26 april 2016, Senne Starckx, EOS Wetenschap, “http://eoswetenschap.eu/artikel/wat-als-doel-ontploft” geraadpleegd op 31 mei 2016.

“Iedereen krijgt een jodiumpil”, 28 april 2016, Het Nieuwsblad, “http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160428_02262551” geraadpleegd op 29 mei 2016.

23 april 2016

En toen werd ik stil.Triest.

Het meest gebruikte woord, als antwoord op de verschillende gebeurtenissen van afgelopen vier à vijf weken. We worden namelijk triest, boos en bang van wat er allemaal rondom ons gebeurd. Wat het nieuws ons laat tonen en horen.

Op 22 maart 2016 kleurde onze Belgische vlag helemaal zwart. Een (dodelijke) aanslag op de luchthaven te Zaventem en de metro van Brussel was de oorzaak. Er volgden betogingen van alle kanten, niet steeds met de meest vriendelijke handelingen. Het optreden van de politie kwam. Van stil tot krachtig. Wat bij velen vragen oproept. De meningen zijn verdeeld. Eénheid lijkt ver zoek te zijn.

Daarnaast zitten we nog steeds met een begrotingstekort. Waarin plots het voorstel opduikt om het maximum aantal arbeidsuren op te trekken naar 45 u per week. En dit zou geld opbrengen? Dit zou het systeem vereenvoudigen? Voordelig voor de werkgever èn werknemer zijn? Volgens mij gaat dit enkel het grote probleem van oververmoeidheid vergroten.. een groot nadeel dat – inderdaad – zowel werkgever, werknemer als de ziekte-uitkeringen kan treffen.

En als dat nog niet genoeg was om binnen onze maatschappij onrechtvaardigheid en ondoordachtheid op te merken, kregen we het stevig dossier van de Panama Papers naar ons hoofd geslingerd. Mensen met een voorbeeldfunctie hebben de maatschappelijk goed handelende burger op fiscaal vlak illegaal (?) bedot! Ja… naar het schijnt zou dit ook legaal kunnen.

Misschien kun je het steeds opnieuw heropstarten van de kerncentrales wel als legaal bedriegen benoemen. Een duidelijk en aanslepend probleem dat we zeker niet mogen vergeten. Terwijl wij allen zo gezond mogelijk proberen te leven, staat de hel aan ieders voordeur. “Doel – What’s in a name?”* 

Onverwachts - of toch niet helemaal ?! - treffen we verschillende versperringen aan op de weg naar een rechtvaardig, multicultureel en technologische samenleving. We staan stil. Gaan soms zelfs achteruit, af en toe in grote versnelling. En de grote vooruitgang… die blijft uit.

Daar word ik stil van.


--------------------------------------------------------

De bom viel.
Reactie op de aanslag van 22 maart 2016.

“Het is oorlog!” zei ik tegen mijn moeder toen ik de eerste beelden zag. De inkomhal volledig verwoest. Nadien ook het metrostel. Zo goed als niets meer van over. Kijken naar de slachtoffers lukte me niet. Gaat het over film, geen probleem. Een goede horrorfilm kijken is (stiekem) een ‘hobby’ van mij. Maar om te beseffen, te weten dat dit echt is… neen. Ik keek niet.

De verhalen en de getuigenissen waren niet weg te denken. Ik zette de radio aan. Een hulpverlener aan het woord: “Ik was daar en *snik* ik heb dingen gezien die ik liever niet had willen zien.” Toen had ik eigenlijk beter de radio uit gezet. “Lichaamsdelen die niet stonden zoals ze moesten staan…”
Ieuw! Jak! Denk ik dan… en als beelddenker is het dan te laat. Ik kon er niet meer aan ontsnappen. Het zat in mijn hoofd.


Mijn oprechte deelneming aan alle familieleden, vrienden en kennissen van de overleden slachtoffers. Veel beterschap en sterkte aan alle slachtoffers die het overleeft hebben en hun familie. En een ‘dikke merci’ aan alle hulpverleners die zich ‘vrijwillig’ hebben aangeboden - sommigen zelfs tijdens hun verlofperiode! Ook hen wens ik veel sterkte toe.

Dinsdag 22 maart 2016 – Gisteren, één maand geleden. 
De eerste berichtgevingen kwamen net na acht uur binnen op het nieuws. Meerdere ontploffingen in de inkomhal op de luchthaven van Zaventem meldde het live-center van deredactie.be. Het zou om een zelfmoordaanslag en een bomexplosie gaan, hoor ik later, vlakbij de balie van SN Brussels Airlines en de balie van American Airlines. Een grote ravage was de uitkomst – het plafond lag op de grond. We spreken over meer dan 10 doden. En dat was niet alles, neen. In een metrostel in de buurt van het station te Maalbeek ging er – diezelfde voormiddag - nog een bom af. Opnieuw een zelfmoordaanslag, met ongeveer twintig doden en een onherkenbaar tramstel als gevolg. IS eiste de aanslag op… zoals iedereen al verwacht had. 


We hebben moeite om deze tragedie te vatten. Een grote aanval op onze westerse waarden en normen met als mikpunt onze westerse vrijheid. ‘Ons meest kostbare – en meest kwetsbare – goed binnen onze samenleving’. Iets wat voor ons vanzelfsprekend was, waarop wij vertrouwden en waarop wij onze maatschappij verder hebben uitgebouwd. De premier roept om éénheid. ‘We moeten samen sterk staan. Samen één geheel vormen tegen terreur.’


Bart Peeters met zijn lied ‘Hemel’ in de speciale uitzendingen omtrent de aanslagen.De coach uit ‘Iedereen beroemd’ geeft in stilte een antwoord op de aanslagen. 


Gratis knuffels op de herdenkingsplaats op 24 maart.

--------------------------------------------------------

Racisme of verdedigen van de eigen cultuur?
Reactie op de betogingen en meningsverschillen.

Al wordt de roep tot eenheid centraal gesteld, toch kan en zal dergelijk terreur van zo’n grote omvang angst, haat en verdeeldheid met zich meebrengen. Dit kunnen we ook merken aan de verschillende uiteenlopende reacties van de Belgische burgers. Ook in mijn eerder verschenen artikel ‘wederzijds disrespect tussen culturen’ (9 januari 2016) werd dit probleem aangekaart.


‘We moeten opkomen voor onze eigen cultuur.’
‘We mogen ons niet zomaar laten doen.’ – ‘We moeten reageren, onze stem laten horen.’ Dat zijn reacties die ik meermaals per dag te horen kreeg van verschillende mensen rondom mij heen. Dat was dè eenheid… en daar eindigde die ook.


Want wat is onze eigen cultuur? Wat houdt dat in? Wat denkt u?
Spreken we over een Belgische cultuur, een westerse, of zoals ik het liever zou zien een multiculturele? Welke cultuur wilt u verdedigen? Wat ziet u als uw eigen cultuur? Hetgeen waar onze voorvaders voor hebben gevochten en/of hetgeen waarvoor wij nu willen vechten? Het menselijk handelen dat vroeger veel minder aan bod kwam… Gaan we enkel opkomen voor de dieren? Of gaan we ook opkomen voor onszelf, voor ieder maatschappelijk goed handelend mens? Voor de engel en niet voor de duivel…


‘Zij tegen ons.’ Maar wie is ‘zij’ en wie zijn ‘wij’?
Voor u kan dat anders zijn dan voor mij..

“Ieder wilt zijn verbondenheid uiten op zijn eigen manier.”

Ik hoop dat de ‘slechteriken’ gepakt worden en de slachtoffers kunnen helen. Ik hoop dat we allen één front kunnen vormen tegen agressief onmenselijk handelen. Ik hoop dat IS ontmanteld wordt en de vluchtelingen hun land kunnen heroveren. Ik hoop voor éénheid. Samen vechten tegen onrechtvaardigheid. – Kon het maar…

27 maart 2016 – extreemrechtse hooligans overdonderen het beursplein.

Ze brachten fascistische groeten uit en vochten met personen van andere origine. Een nachtwinkel aan het noordstation te Brussel ‘moest er aan geloven’. Goederen werden gestolen, er werden dingen vernield en er werd gevochten met de eigenaar. Verscheiden straatmeubilair van aan het station tot op het Beursplein werden ook vernield. Weinig respectvol en veel agressief handelen door een minderheden groep binnen onze samenleving.. tegen.. de moslimgemeenschap en, naar mijn mening ook, de multiculturele samenleving.

De politie trad volgens velen veel te laat op. Uiteindelijk werd het waterkanon ingezet en een tiental personen werden opgepakt. Later kregen we te horen dat de politie mogelijk deze bende had kunnen tegenhouden op een andere plaats, bijvoorbeeld in Vilvoorde,  alvorens ze op de trein richting Brussel stapten. Toch werd de extreemrechtse bende begeleid door de politie naar het Beursplein in Brussel. Al hadden ze hier geen toestemming voor. Agressieve mensen werden toegelaten op een plaats waar de Belgische bevolking stilte, rust, vrede en eenheid wilden creëren; als herdenkingsplaats voor de aanslagen op ons landje.

Na deze dag wou ik niet weten wat de buitenwereld van België dacht… het kon niet positief zijn.

01 april 2016 – Stille mars van de moslim gemeenschappen te Antwerpen.

In Antwerpen werd er een stille mars georganiseerd door verschillende Moskeeën. De boodschap die zij willen brengen is: ‘op naar een vredige samenleving’. Er waren ongeveer 500 moslims betrokken. De wandeling gebeurde volledig in stilte uit respect en uit medeleven voor alle slachtoffers van de aanslagen. Er werden geen slogans uitgesproken. Op het einde van de wandeling werd er wel een toespraak gehouden. Deze mars verliep volledig vreedzaam en werd correct aangevraagd.

Een kijk die ik wel met de buitenwereld wil delen… Kunnen wij dit met z’n allen ook?

02 april 2016 – Antiracismebetoging op het beursplein.

De antiracismebetoging werd georganiseerd om een oproep te doen tot solidariteit, gelijkheid en kritisch denken. Volgens Nicolas Pessemier (JOC) was het antwoord van de politie op deze betoging onaanvaardbaar. “De politie speelt het spel van de angst- en haatzaaiers mee.” Er werden 33 personen opgepakt. Wat een groot contrast oplevert met de politieaanpak op 27 maart 2016 waar de extreemrechtse betogers bij betrokken waren. Toch moest de politie optreden, aangezien deze betoging niet op een correcte manier werd aangevraagd. De betogers hadden geen machtiging om op het beursplein ‘met zo’n grote groep mensen’ aanwezig te zijn – een reden wat verschillende opinies met zich meebrengt.

Na deze dag wou ik eveneens niet weten wat de buitenwereld van België dacht… het kon niet positief zijn.

17 april 2016 – Mars tegen haat en terreur

Op 17 april 2016 was het dan eindelijk zo ver, de mars tegen haat en terreur kon op een correcte manier doorgaan. Het werd een vreedzame mars met volgens de politie 7000 deelnemers. Diversiteit was aanwezig; mensen van verschillende leeftijden, met verscheidene geloofsovertuigingen en uiteenlopende politieke voorkeuren. De deelnemers willen opkomen voor eenheid en voor een samenleving die mensen verenigd in plaats van uit elkaar duwt.

De kijk die de grote meerderheid van de Belgen wenst naar buiten te brengen.. enkel is dit ons wel gelukt? Velen hebben het gevoel van niet. Was het één grote flop?

--------------------------------------------------------

De wereldwijde bevolkingsverhuizing.
Korte reactie op de vluchtelingencrisis
                                                                                               
‘Platvoet en zijn vriendjes’ komen heel wat avonturen tegen op hun weg naar het ‘beloofde’ land waar er eten en drinken is voor iedereen. Hun oorspronkelijke ‘thuis’ daar kunnen ze niet blijven. Dat zou hun dood kunnen betekenen. Dus vertrekken ze op een hobbelende weg naar het onbekende terrein en de bomen vol bladeren.

Als ik platvoet was dan deed ik het ook.

Zoals Platvoet mij geleerd heeft, ben ik er zeker van dat de vluchtelingen zullen blijven komen. Wat gaan we er mee doen? Sturen we hen allemaal terug? Laten we hen aan hun lot over? Of gaan we hen nu echt eens op een menswaardige manier ondersteunen?

--------------------------------------------------------

De falende arbeidsmarkt.
Reactie op de verhoging van het maximum aantal arbeidsuren.

Terwijl de vluchtelingen onze westerse wereld binnenstromen, zal het werkloosheids- en ziektecijfer blijven toenemen. Zoals voorheen aangehaald in mijn artikel ‘Samenwerken met technologie’ (20 februari 2016) heeft dit ook te maken met de reeds opkomende technologische vooruitgang. Zover we weten gaat dit in de toekomst nog grotere gevolgen hebben op de arbeidsmarkt. Minder jobs, meer werklozen en mogelijk ook meer zieken – mede wegens het ‘moeilijkere’ werk dat van hen verwacht wordt.

Nu wilt de regering het maximum aantal arbeidsuren per week verhogen van 38 naar 45 uur. Wat mogelijks tot gevolg kan hebben dat een werkgever één werknemer nodig heeft voor het werk dat voorheen door twee werknemers werd uitgevoerd. Meer werkloosheid betekent dat.

En dit voorstel komt, zogezegd vertrekkend vanuit het individu (de werkende burger). Terwijl we merken dat de werkende mens tegenwoordig meer en meer kiest voor deeltijds werk, waarbij 4/5 als favoriet uit komt. De werkgever kan een andere persoon in dienst nemen om de overgebleven werkuren op zich te nemen. Hierdoor kan deze nieuwe werknemer volledig of gedeeltelijk uit de werkloosheid getrokken worden. We krijgen hierdoor eveneens meer tijd om naast ons werk ook nog een eigen leven op te bouwen. Een leven waarin sociale waardering op andere manieren te vinden kan zijn (waarin ‘moeten’ niet aan de basis ligt, maar ‘het graag doen’ wel) en de kans op een burn-out kan dan ook verkleind worden.


Vertrekkende vanuit het individu (de werkende burger) kan wel het voorstel komen om net minder te gaan werken en daarbovenop meer te investeren in de technologische vooruitgang waar ons landje zo naar verlangt – vele landen staan immers veel verder dan ons. Het inlassen van de 30 uren-week lijkt mij dan ook veel geschikter, dan het verhogen van de maximale arbeidsuren per week.

Peter Mertens (PVDA) in debat met Gwendolyn Rutten (open-VLD) (Terzake)


--------------------------------------------------------

Het voorbeeld dat je niet mag volgen.
Reactie op het dossier ‘Panama Papers’.

Ik wil dit hoofdstuk even starten met een ‘dikke merci’ aan alle 370 journalisten die wereldwijd mee hebben gewerkt aan het grootste journalistieke onderzoek ooit; namelijk de Panama Papers. Dit dossier is zeer interessant bij mijn verder pleidooi over het feit dat het financieel tijdperk zijn tijd echt wel heeft gehad… De gelekte informatie heeft een tijdspanne van 1977 tot eind 2015. Wow. Wat een werk. Chapeau!

De Panama Papers, zoals in het dossier vermeld wordt, “tonen aan hoe duister geld doorheen een wereldwijd financieel systeem vloeit, misdaad daar wel bij vaart en nationale schatkisten belastinginkomsten kwijtspeelt.” Of kort gezegd: Als je egoïstisch – vals speelt word je rijker, als je de regels volgt – samen wilt werken word je armer. De omgekeerde wereld van wat we willen bereiken, toch?!

Tussen de valsspelers zitten verschillende personen die een 'voorbeeldfunctie' uitoefenen. Zoals “12 huidige en voormalige wereldleiders, 61 familieleden en medewerkers van premiers, presidenten en koningen, 29 miljardairs die op de lijst van de 500 rijksten ter wereld staan.” We spreken over een betrokkenheid van mensen uit 200 verschillende landen.

Als tussenpersonen werden meer dan 14.000 banken, advocatenkantoren en dergelijken ingezet. Waaronder blijkbaar de Dexia-groep. Niemand had dit zien aankomen. Waar ons belastinggeld naartoe is gegaan? Zeker al niet naar onze Belgische maatschappij. Ik herinner me nog dat ik me afvroeg waarom wij burgers een bank zouden moeten redden. En wat als ik dat niet wil? Dan betaal ik toch – ‘omdat iedereen zijn steentje moet bijdragen’. Terwijl de Dexia-groep zelf er dus ‘onderuit is gemuisd’? De wereld zit vol met bedrog en onrechtvaardigheid!


“Als er één iets is wat de Panama Papers ons zwart op wit aantonen, dan is het wel dit: er is genoeg voor iedereen.” zoals Sarah Van Liefferinge in de Knack ons verteld. Weer een bewijs.. na het dossier over de familie Rotschild. (zie het artikel 'samenwerken met technologie')
--------------------------------------------------------

De kerncentrales puffen door.
Reactie op de heropstarten van de gebrekkige kerncentrales te Doel.

Op 8 april 2016 werd Doel 1 opnieuw opgestart. De reden van stopzetting enkele dagen er voor was een storing op - lees goed - de aansturing van de vermogensregeling in het nucleaire gedeelte. “Is dat niet daar waar het meeste gevaar zit?” Het zou gaan om een zeldzame panne. Op 13 april 2016 werd Doel 1 handmatig stilgelegd, zodat ze de herstellingen konden doen.

Was het maar de eerste keer. Denk je dan. Maar neen, de scheurtjes in de kerncentrales zijn al langer aanwezig en blijven ook aanwezig. Af en toe gebeuren er herstellingen, met het belastinggeld van de burger. Spijtig genoeg zijn deze reparaties vaak van korte duur. Doel 1 zal binnenkort nog wel eens stilvallen… Hopelijk dat die centrale automatisch stil valt, anders zal het te laat zijn… dan zal vluchten niet meer mogelijk zijn. #Tsjernobyl.


“Ik moet lachen om een rookverbod, gezeik over gezonde voeding en richtlijnen voor meer beweging. Stilaan ook met terrorisme en straatsoldaten. Ik zie de humor in van politici die met de hand op het hart beweren verantwoordelijkheid te nemen.” Verwoord Chris van Camp mooi in het artikel “Doeltreffend in overtreffende trap” op de website van Apache.

Terwijl andere landen meer en meer bezig zijn met het vernieuwen van hun energie door ecologisch en duurzaam te gaan werken, blijven wij Belgen werken met onze onveilige kerncentrales. Windmolenparken, zonnepanelenweides en watermolenparken daar ligt onze toekomst. Ondertussen kan het Spaanse El Hierro, op de Canarische archipel (een afgelegen eiland) zichzelf volledig onderhouden op wind, water en zonne-energie. – Zucht, woonde ik daar maar.

Panorama: “Goedkoop en duurzaam”
De ecologische en duurzame energie zit in de lift.

Petitie voor de sluiting van de kerncentrales in Tihange (Avaaz):

--------------------------------------------------------

Open het debat.

Op naar een rechtvaardige, multiculturele en technologische samenleving!
Om dat te verwezenlijken moeten we ‘onze koppen bij elkaar’ kunnen steken.
Laat ons praten, in plaats van schelden, laat ons samenwerken in plaats van vechten. Laat ons een plan op lange termijn uitwerken waardoor we de grote vooruitgang in ons landje kunnen toelaten. Laat ons een eenheid creëren, een identiteit dat bij onze moderne gemeenschap past.

– Niets is sterker dan een idee waarvoor de tijd gekomen is. –
Victor Hugo

En de tijd is gekomen… Om te leren samenleven met mensen die andere opvattingen en overtuigingen hebben. Om de financiële marktketen te doorbreken en het sociale aspect van het leven voorop te stellen. Om te leren samenwerken met technologie en wetenschap op een positieve manier waardoor de arbeidsmarkt een heel andere insteek krijgt en we ecologisch en duurzamer kunnen gaan leven. Om lange-termijn-plannen op te stellen zodat we meer zekerheid hebben over een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Het moet nu. Of de trein vertrekt zonder ons.

--------------------------------------------------------

Bronnen

De bom viel

“14 doden bij zelfmoordaanslag en bomexplosie op luchthaven zaventem”, Joris Truyts en Alexander Verstraete (deredactie), 22 maart 2016, “http://deredactie.be/permalink/1.2607817” geraadpleegd op 17 april 2016.

“Bruxelles ma belle.”, Jurgen Masure, 22 maart 2016, “https://www.facebook.com/notes/jurgen-masure/bruxelles-ma-belle/10156574312855004” geraadpleegd op 17 april 2016.

“Bart Peeters Zonder liefde kan de hemel niet bestaan 2016”, Philippe de bond (Youtube), 22 maart 2016, “https://youtu.be/AwZQq5YPreY” geraadpleegd op 17 april 2016.

“Blijven samenleven – Iedereen beroemd”, Eén, 25 maart 2016, “https://youtu.be/hAdP38NqzXY” geraadpleegd op 17 april 2016.

“Manneken Peace”, Simeon Janssens (Vimeo), 24 maart 2016, “https://vimeo.com/160151702” geraadpleegd op 17 april 2016.

Racisme of het verdedigen van onze eigen cultuur?

“Brussel leert: over terreur is alles al gezegd (behalve wat bijna iedereen denkt)”, Rob Wijnberg (decorrespondent), 23 maart 2016, “https://decorrespondent.nl/4225/Brussel-leert-over-terreur-is-alles-al-gezegd-behalve-wat-bijna-iedereen-denkt/321784906300-65efeaf4” geraadpleegd op 18 april 2016.

“Dossier aanslagen Brussel: Relschoppers uiteen na inzet waterkanon”, VTM-Nieuws, 27 maart 2016, “http://nieuws.vtm.be/binnenland/184478-relschoppers-uiteen-na-inzet-waterkanon” geraadpleegd op 18 april 2016.

“Burgemeesters kibbelen over verantwoordelijkheid”, Pieterjan Huyghebaert (deredactie), 27 maart 2016, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2613503” geraadpleegd op 18 april 2016.

“Politie pakt antiracismebetogers op: ‘Mensen werden opgepakt op basis van uiterlijk’”, De Morgen, 2 april 2016, “http://www.demorgen.be/binnenland/politie-arresteert-betogers-aan-brusselse-beurs-spel-van-angstzaaiers-b28249e5/” geraadpleegd op 18 april 2016.

“Ongemakkelijke waarheden”, Imade Annouri, 28 maart 2016, “https://medium.com/@imadeannouri/ongemakkelijke-waarheden-1b79e6af9d85#.tgjxiv5f6” geraadpleegd op 19 april 2016.
“Beurs”, Jeroen Olyslaegers (Apache), 4 april 2016, “https://www.apache.be/2016/04/04/beurs/” geraadpleegd op 19 april 2016.

“Honderden moslims houden stille mars”, ATV, 1 april 2016, “http://atv.be/nieuws/honderden-moslims-houden-stille-mars-26953” geraadpleegd op 19 april 2016.

“Terreur heeft alles met geloof te maken (alleen een ander dan we denken), Rob wijnberg (decorrespondent), 16 november 2015, “https://decorrespondent.nl/3559/Terreur-heeft-alles-met-geloof-te-maken-alleen-een-ander-dan-we-denken/91217170-1057f358” geraadpleegd op 19 april 2016.

De falende arbeidsmarkt

“Beste Gewendolyn Rutten, niet iedereen verdient 6000 euro per maand.”, Peter Mertens (Knack), 11 april 2016, “http://www.knack.be/nieuws/belgie/beste-gwendolyn-rutten-niet-iedereen-verdient-6-000-euro-per-maand/article-opinion-690261.html” geraadpleegd op 20 april 2016.

“Bye bye 38-urenweek: hoe de regering volledig ingaat tegen de tijdsgeest.” Christophe Callewaert (dewereldmorgen), 8 april 2016, “http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/04/08/bye-bye-38-urenweek-hoe-de-regering-volledig-ingaat-tegen-de-tijdsgeest” geraadpleegd op 20 april 2016.

“Verdwijnt de klassieke 38-uren week?” Floor Bruggeman en Kirsten Schol (deredactie), 7 april 2016, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2622662” geraadpleegd op 21 april 2016.

Het voorbeeld dat je niet mag volgen

“#PanamaPapers: de geheime wereld van offshores”, MO*, 3 april 2016, “http://www.mo.be/nieuws/panamapapers-legt-de-geheime-wereld-van-offshores-bloot” geraadpleegd op 21 april 2016.

“Belgen op Panama-lijst riskeren celstraf”, Pascal Dendooven (Standaard), 6 april 2016, “http://www.standaard.be/cnt/dmf20160405_02221912” geraadpleegd op 21 april 2016.

“Er is genoeg voor iedereen (Maar dat zal onze regering ons niet vertellen)”, Sarah Van Liefferinge (Knack), 18 april 2016, “http://www.knack.be/nieuws/belgie/er-is-genoeg-voor-iedereen-maar-dat-zal-onze-regering-ons-niet-vertellen/article-opinion-693001.html” geraadpleegd op 21 april 2016.

“Onvoorstelbaar”, Jeroen Olyslaegers (Apache), 11 april 2016, “https://www.apache.be/2016/04/11/onvoorstelbaar/” geraadpleegd op 21 april 2016.

De kerncentrales puffen door

“Doel 1 heropgestart na storing in nucleair gedeelte”, De Standaard, 8 april 2016, “http://www.standaard.be/cnt/dmf20160407_02224447” geraadpleegd op 22 april 2016.

“Doel 1 ligt enkele dagen stil voor herstellingen, De Morgen, 13 april 2016, “http://www.demorgen.be/wetenschap/doel-1-ligt-enkele-dagen-stil-voor-herstellingen-b2ba05cf/ “ geraadpleegd op 22 april 2016.

“Doeltreffend in overtreffende trap”, Chris van Camp (Apache), 8 april 2016, “http://www.apache.be/2016/04/08/doeltreffend-in-overtreffende-trap/” geraadpleegd op 22 april 2016. (*)

“Nieuwe studie: ‘Fossiele brandstoffen wereldwijd bannen, kan is 10 jaar tijd.”, De Morgen, 18 april 2016, “http://www.demorgen.be/wetenschap/nieuwe-studie-fossiele-brandstoffen-wereldwijd-bannen-kan-in-10-jaar-tijd-b29135bc/” geraadpleegd op 22 april 2016.

“Platform Stop and Go”, Openminds, www.stop-and-go.be, geraadpleegd op 22 april 2016.

“Panorama: Goedkoop en duurzaam”, deredactie.be, 17 april 2016, “http://deredactie.be/permalink/2.43825?video=1.2632232” geraadpleegd op 22 april 2016.


--------------------------------------------------------