16 april 2017

Een nieuw begin?

Een zelfgeschreven paasverhaal door Hannelore De Schuyteneer

Aarde schreeuwt en spuwt vuur de wereld in. Lange droogtes zorgen voor bosbranden en vernielen grote delen aan belangrijke bosresources.

Aarde weent, het ijs smelt, de zeespiegel stijgt. Water bereikt het binnenland, overstromingen teisteren de gehele wereld, ook in Europa.

Veilige habitats voor mens en dier worden vernielt.

Waarom vragen de dieren zich af? Wat is er gaande met onze lieve Aarde? Dit hebben we toch niet verdient! Alle dieren van de Axenroos en onze Aarde verzamelen zich op een afgesproken en geheime plaats, diezelfde nacht.

“Wat is er met je, Aarde?” vroegen ze één voor één.

“Je ziet het toch ook gebeuren. Je bent zeker niet blind en je bent ook helemaal niet dom.”
Al roepend liep Aarde Uil voorbij.

“Ik heb je gevolgd en vertrouwd. Ik dacht dat je me zou beschermen.”
Veroordelde Aarde onze leider, Leeuw.

“Ik dacht dat je me ging verzorgen. Maar ik ben vervuild en mijn krachten zijn bijna op.”
Beschuldigend staarde Aarde Bever aan.

“Ik heb je zo mooi gemaakt dat je kunt blinken in de schijn van de zon, dat je kan pronken met je veren en je schoonheid.”
Bevestigde Aarde aan Pauw.
“Wat zou ik dat ook zo graag nog eens opnieuw kunnen.”

“Ik gaf je een droom om naar uit te kijken en anderen om naar op te kijken.”
Pleitte Aarde tegen Wasbeer.
“Soms droom ik van oceanen vol met mooie koraalriffen en grote bossen als habitat voor alle dieren  die op mij leven. En dan ‘poef’ word ik weer wakker. De realiteit is eerder een nachtmerrie.”

“Ik stond altijd voor je klaar. Ik heb je het voorhand gegeven en je vertroeteld met mijn mooie en lekkere resources.”
Snauwde Aarde tegen Poes.
“Nu ben ik moe en kan ik je niet veel meer geven.”

“Ik gaf je het verstand om te kunnen volgen.”
Gaf Aarde toe aan Kameel.
“Wel, ik kan niet meer volgen. Het verbruik van mijn natuurbronnen gaat veel te snel.”

“Ik heb je een huisje gegeven om in te schuilen, een “Safe Spot” om steeds vertrouwt naartoe te kunnen gaan, je te verbergen van gevaren.”
Aarzelend zei Aarde dit tegen Schildpad.
“Mijn natuurresources worden omgekapt en zijn vervuild. Ik voel me zeer vaak ongewenst en erg onveilig.”

“Ik gaf je een gewei, zodat je tegen kon werken en opkomen voor je eigen grenzen.”
Spuwde Aarde tegen Steenbok.
“Mijn grenzen zijn al lang bereikt. Ik ween en ik schreeuw, maar er verandert niets.”

Tenslotte, zuchtte  Aarde,
“Ik heb je een bek gegeven. Een eigen wil om aan te vechten wat onrechtvaardig is."
[na een korte stilte]
"Ik heb je nodig, Havik!”

Help Havik alsjeblieft mee om een ‘en ze leven nog lang en gelukkig’ - einde te koppelen aan dit verhaal en bouw zo mee een mooie toekomst op voor mens en dier!

#komopvooreengezondenatuur
#samenlevenmetdenatuur

Wordt (binnenkort) vervolgd!

9 oktober 2016

ING, u slaat de nagel op de kop!

Ja hoor. Plots gebeurde het. De vierde industriële revolutie zorgt voor drastische gevolgen op de arbeidsmarkt. Een financieel groeiend bedrijf, de ING, schuift talloze goede werkkrachten aan de kant. Een vriendelijk gezicht dat jou kan helpen bij het beantwoorden van financiële vragen en het verschaffen van de nodige hulp wordt omgeruild voor een onpersoonlijke aanpak die strekt tot in de woonkamer van de cliënt. Drempelverlagend werken zou je kunnen zeggen, want je moet je huis niet meer uit om bijvoorbeeld die ene overschrijving te doen.

Fysiek geld uit je laptop halen is daarentegen (voorlopig) nog te futuristisch.
We kunnen echter wel reeds spreken van een 3D printer die in enkele dagen tijd je huis kan rechtzetten. Ook wordt de kassierster op verschillende plaatsen omgetoverd in een snelkassa en de verkoopcijfers van de onlineshops vliegen de hoogte in. Ideeën die in mijn kindertijd onder ‘science fiction’ vielen zijn ondertussen (gedeeltelijk) realiteit geworden.

Met onze tijd meegaan

We moeten allemaal met onze tijd meegaan.’ Een uitspraak die je zeer vaak hoorde, toen de computer de wereld veroverde. Na wat gestuntel en gevloek zijn we die pc meestal wel dankbaar. Typen gaat sneller en is efficiënter dan schrijven, het bespaart ons veel tijd en het werk kan overzichtelijker gebeuren. We hebben minder papieren nodig en onze boekhouding kunnen we bijhouden in het bijhorende software-programma. Vroeger stond er in de kelder een hoop rekken vol bestofte dozen gevuld met oude documenten. Nu hebben velen een kleine USB-stick vol onnuttige gegevens.

Bedrijven willen ook met de tijd mee blijven gaan. Digitalisering en robotisering lijken de toekomst te zijn. De productie van goederen en het verlenen van diensten kan op een goedkopere manier gebeuren omwille van de vele voordelen die de technologische snufjes hebben. Robots kunnen sneller werken, zijn 24 op 7 beschikbaar, ‘klagen en zagen’ niet, hebben geen vrije tijd of slaap nodig en zijn in steeds meer functies beter betrouwbaar qua foutloos werken dan de mens.

Ik citeer mijn eigen woorden: ‘Een winstgevend goedje zou een kapitalistische werkgever wel eens kunnen denken.’ En zo gebeurde het ook. De morele maatschappelijke verantwoordelijkheid van topmannen in de financiële sector, verdween plots, openlijk en krachtig. Technologie is immers het nieuwe Westerse goud.

ING, u slaat de nagel op de kop!


Solidariteit met de ING medewerkers
Campagne of ‘hype’ van De Ideale Wereld genaamd "ING-ing" verovert Vlaanderen.

Introfilmpje – Wat is ING-ing?


Bronnen

Samenwerken met technologie”, 20 februari 2016, Hannelore De Schuyteneer, Blogspot, “http://leer5.blogspot.be/2016/02/samenwerken-met-technologie.html”.

Masterclass internet door Jelle De Beule”, 5 oktober 2016, De Ideale Wereld, “https://www.canvas.be/video/de-ideale-wereld/najaar-2016/woensdag-5-oktober-2016/masterclass-internet-door-jelle-de-beule”.

14 augustus 2016

Facebook als weerspiegeling van een wantrouwige maatschappij (2)

Als reactie op de racistische uitlatingen op het nieuws van de jonge Genkenaar die in Marokko overleed na een ongeval met zijn quad.


Facebook als uitlaatklep

We hebben allemaal wel eens nood aan een praatje, de nood om gehoord te worden. De wil om te kunnen vertellen wat we mee hebben gemaakt of wat onze mening over een bepaald onderwerp is en daarbovenop erkenning en begrip te krijgen van anderen.

Vroeger gebeurde dat bijvoorbeeld in de kroeg. Zeer cliché. Het plaatselijke café in het dorp waar je woonde was vaak dè plaats ‘to be’ om even de nonsens van alledaags van je af te schudden. Met kennissen en vrienden een pint aan de toog drinken en wat zwanzen over verschillende hedendaagse onderwerpen. Praten over koetjes en kalfjes en het weer dat nog steeds zo typisch Belgisch is.

Tegenwoordig is er sprake van stabiel en snel internet. Verschillende gratis applicaties worden ondertussen aangeboden, waaronder Facebook. Hèt media-kanaal om jouw ideeën, creaties en waarheid naar voren te schuiven. Eveneens wordt het gebruikt om met vrienden op afstand contact te kunnen houden en bovenal om complimenten en kritiek de wereld in te kunnen sturen naar ‘Jan en alleman’ – vanuit je luie zetel, als je wilt.

Begin augustus 2016 zag ik een afschrikwekkend bericht langskomen op Facebook. Een foto van de jonge overleden Genkenaar, met daaronder een resem racistische uitlatingen. Reacties op een bericht van de Vlaamse Verdedigingsliga. Een bericht waarin wel degelijk werd aangekaart dat de tiener in kwestie geen Vlaming zou zijn. “Het was niet de bedoeling om te schofferen.” meldt de Vlaamse Verdedigingsliga achteraf via verschillende mediakanalen.

Deze racistische uitlatingen kwamen nochtans als een schok binnen in onze samenleving. Over ‘luchten’ kunnen we hier niet meer spreken. Dit mag van mijn part benoemd worden als ‘pesten’.


Racisme

Pesten is kritiek uiten op de persoon, in plaats van op het handelen van die persoon. Iets wat in betrokken voorval wel gebeurd is. Want de Vlaamse Verdedigingsliga beweert dat de jongen geen Vlaming zou zijn. Terwijl deze tiener wel in Genk woonde en eveneens daar naar school ging. Hij laat heel wat familie, vrienden en kennissen achter. Het plotse overlijden van deze jongen raakt een deeltje van onze gemeenschap.

De verschillende racistische uitlatingen die daarna als reactie op het bericht van de Vlaamse Verdedigingsliga volgden, scharrelden zich aan elkaar vast om één front te vormen tegen ‘de anderen’; de mensen met een ander vaderland, andere cultuur en ander geloof. Het doel was duidelijk. Die bevolkingsgroep bewust (openbaar) uitmaken en uitlachen en daaruit plezier halen. Pesten dus... met behulp van racisme. Een ‘marginaal’ uiterste van onze samenleving toonde even hun ‘zwart tot donker gekleurde’ mening.

Een tegenovergesteld uiterste in de samenleving kan je ook terugvinden binnen de groep van mensen met een vreemde origine. Een kleine hoeveelheid van hen gebruiken het woord ‘racisme’ om er hun eigen voordeel uit te halen. Ik herinner me nog goed, hoe een jonge moslima uit mijn klas de leerkracht als racist uitschold omdat ze gebuisd was op een toets of omdat ze niet als eerste werd aangeduid om een vraag te beantwoorden. Ook die ene keer, toen ik nog werkte als kassierster en een klant tegen zijn zoontje zei “Wacht maar, binnenkort is dit land van ons.”. Dit omdat hij niet geholpen werd zoals hij dat allicht wou. Het lijkt misschien wel fictie, maar dat is het niet. Dergelijk gedrag kan de groei van racisme binnen onze samenleving spijtig genoeg stimuleren.

Racisme: een term die langs twee kanten snijdt.

Het wordt steeds belangrijker. We moeten een evenwicht kunnen vinden tussen het aanvaarden van de eigen cultuur èn die van de andere zodat we kunnen blijven streven naar een rechtvaardige en multiculturele samenleving.


Positieve debatvoering

Dat er een ‘gecontroleerd’ debat moet komen is duidelijk. Dergelijke racistische uitlatingen en gedragingen kunnen niet getolereerd worden in onze multiculturele maatschappij.

De directeur van het minderhedenforum geeft aan dat er meer nodig is dan verontwaardiging over racisme. Er moet meer gebeuren om dit probleem aan te pakken. Want de wereld is toch van iedereen?

Ook de Vlaamse Verdedigingsliga geeft aan nood te hebben aan een open debatvoering. Zij vragen zich bijvoorbeeld af waar de verontwaardiging was in de media na de aanslagen of de aanrandingen door asielzoekers. Komen we volgens hen dan te weinig op voor onze Vlaamse cultuur?

Facebook is alvast niet de plaats om een dergelijk debat op een gecontroleerde wijze uit te kunnen voeren. Of toch niet op een manier waarbij alle betrokken partijen met respect kunnen worden benaderd. Want enkel daaruit kan een positieve debatvoering komen.

En mogelijk ook een antwoord op uw hoofdvraag, meneer Gunther van de Vlaamse Verdedigingsliga. Indien u met de redactie van betrokken krant rechtstreeks contact had opgenomen, was die vraag misschien reeds beantwoord. Ik kan wel een beetje raden wat dat zou kunnen zijn: ‘De overleden tiener woonde in Genk. Hij ging naar school in Genk. Hij laat veel mensen achter in Genk. Hij was Vlaams, meneer Gunther. Misschien niet van roots. Maar hij was het. En als schrijver kies je nog steeds zelf je eigen woorden vanuit je eigen denken en je eigen verantwoordelijkheid. U deed dat toch ook?’

Facebook als duidelijke weerspiegeling van een wantrouwige maatschappij. Eéntje waar racisme en de nood aan een positieve debatvoering openlijk naar boven stroomt. We moeten nu eenmaal af van dat meest ernstig dreigend wantrouwen, zodat we kunnen leren samenwerken aan een rechtvaardige en multiculturele samenleving waarin het evenwicht tussen vrijheid en veiligheid nog steeds kan primeren.

Wordt vervolgd.


Bronnen

"Weerzinwekkende reacties op overlijden: ‘Ziekelijk racisme’”, 2 augustus 2016, Het Nieuwsblad, “http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160802_02408696” geraadpleegd op 12 augustus 2016.

Zo verantwoordt Vlaamse Verdedigings Liga haar Facebookcommentaar”, 2 augustus 2016, Het Nieuwsblad, “http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160802_02409097” geraadpleegd op 12 augustus 2016.

"Politiek reageert op racisme na overlijden jonge Genkenaar: ‘Weerzinwekkend en ziekelijk’”, 2 augustus 2016, Knack, “http://www.knack.be/nieuws/belgie/politiek-reageert-op-racisme-na-overlijden-jonge-genkenaar-weerzinwekkend-en-ziekelijk/article-normal-735193.html” geraadpleegd op 12 augustus 2016.

"Verontwaardiging over racisme is niet voldoende”, 3 augustus 2016, Denny Baert, De Redactie, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2728077” geraadpleegd op 12 augustus 2016.

Ook na verdwijnen Vlaamse Verdedigings Liga blijft de racistische bagger stromen” 11 augustus 2016,Christophe Callewaert, De Wereld Morgen,“http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/08/11/ook-na-verdwijnen-vlaamse-verdedigings-liga-blijft-de-racistische-bagger-stromen” geraadpleegd op 14 augustus 2016.


16 juli 2016

Facebook als weerspiegeling van een wantrouwige maatschappij. (1)

Gebaseerd op eigen ervaring (geen bronvermelding)

Dit artikel werd gepubliceerd op de online krant dewereldmorgen.be en is terug te vinden via volgende link: http://www.dewereldmorgen.be/blog/hanneloredeschuyteneer/2016/07/16/facebook-als-weerspiegeling-van-een-wantrouwige-maatschappij

Een grote verdeeldheid. Dat is wat ik zie als ik rond me kijk. Gelijkenissen maken niet meer. Verschillen daarentegen wel. Negativisme is overal aanwezig.

Een simpele facebook-post met daarin de melding dat de Vlaamse vlag aan mijn voorgevel hangt, op de Vlaamse feestdag, zorgde voor grote spanningen. De ene Facebook-vriend juichte het toe, terwijl de andere totaal niet verstond hoe ik nu zo dom kon zijn om een vlag omhoog te hangen die voor de Vlaamse eenheid stond. Regeringspartijen hebben volgens hen de Vlaamse feestdag opgeëist. Partijen waar zij liever ‘neen’ tegen zeggen.

Goed, hun recht om dat te denken. En even goed mijn recht om er anders over te denken. Toch verschillen mijn vrienden en ik niet zoveel van elkaar qua visie. Gelijkenissen zijn zeker aanwezig in onze gedachten-kronkels. Een licht anders ingekleurd detail kan enkel de boel al doen ontploffen… 

Haal ik het bericht nu weg? Of laat ik het staan? Moet ik tussen beiden komen? Maar verlies ik dan onderweg tijdens de discussie geen vriend? –

Facebook zorgde er voor dat je mensen volledig uit jouw wereld weg kunt halen, als ze je (even) niet 'bevallen'. En dat als je wil voorgoed. Alsof ze niet (meer) bestaan. Gemakkelijk via één knop. “Bent u zeker dat u persoon X wilt blokkeren?” komt er dan op het scherm. “Ahja anders drukte ik er niet op hé.” En weg is ie. Even iemand negeren is namelijk moeilijk dezer dagen. – Met al die stress in onze maatschappij tegenwoordig. 

Hoe gaan we samenleven, als we elkaar niet even kunnen negeren? Eén enkel ogenblik maar, zodat we elkaar nadien tijdens een ander onderwerp terug kunnen vinden.

Ik blok je niet. Enkel als je me leningen aanbiedt of wanneer je vieze seksueel getinte uitspraken doet. Ik wil mezelf namelijk beschermen van bedrog en criminaliteit. Iets wat iedereen wel probeert te doen, denk ik dan.

Neen. Ik heb er vaak geen idee van wie er aan de andere kant van het scherm zit. Hoe die Facebook-vriend in het echte leven zou zijn. Mogelijk word ik bedrogen en tuimel ik er met mijn ogen open in. Heb ik dan teveel vertrouwen? Zoals velen wel al eens zeggen. Geloof ik teveel in het goede van de mens? Speel ik teveel de barmhartige Samaritaan? Of, anders bekeken.. Sta ik, met mijn visie, tegenover teveel wantrouwen in onze maatschappij?Wordt vervolgd.
 #devalvandewestersesamenleving

10 juni 2016

Maatschappelijk debat: (financiële) ongelijkheid

Gepubliceerde versie op De Wereld Morgen:
http://www.dewereldmorgen.be/blog/hanneloredeschuyteneer/2016/06/10/open-het-debat-over-financiele-ongelijkheid

De kloof tussen arm en rijk

Als antwoord op het interview van Gwendolyn Rutten (Open VLD Voorzitter) in het tijdschrift ‘Humo’ op maandag 6 juni 2016.

Ongelijkheid zal er altijd zijn. Dat is zo, mevrouw Rutten. Daarin ga ik volledig met u akkoord. We moeten ook de eigen ‘ik’ van iedere persoon ondersteunen en stimuleren tot het verder ontwikkelen van hun eigen kwaliteiten en persoonlijkheid. Iedereen is anders, met zijn of haar eigen talenten, beperkingen en mogelijkheden.

Gelijke kansen kunnen we eenmaal pas aanbieden wanneer we het bovenstaande hebben begrepen. Een persoon met een lichamelijke handicap bijvoorbeeld kan met bijhorende parkeerkaart daarom dichter bij de ingang van de winkel parkeren, ten opzichte van anderen gelijk u en ik. Positieve discriminatie noemt men dat of streven naar een ‘evenredige ongelijkheid’.

De rijkentaks of het systeem van het basisinkomen kunnen beiden mogelijkheden creëren om naar deze vorm van gelijkwaardigheid te streven. Een ongelijkheid die onze maatschappij eerlijker en rechtvaardiger maakt voor de burgers die het financieel moeilijker hebben. Zodat de burgers die wel over meer financiële mogelijkheden beschikken anderen een steuntje in de rug kunnen aanbieden. En dat  burgers in armoede de kans krijgen om uit deze moeilijk doorbreekbare cirkel te klimmen. Een zeer maatschappelijk mooi goed doel. Mensen (financieel) helpen, om de (economische) wereld te verbeteren. Zoals u, mevrouw Rutten en collega’s zouden willen en moeten doen.

Een wereld waarin onze kinderen kunnen opgroeien op een verreikende manier waardoor ze het meeste en het beste uit het leven kunnen halen. Waardoor bijvoorbeeld iedere student naar de universiteit kan gaan, onafhankelijk van de financiële levensstandaard van de ouders. Iets wat voor sommigen nog steeds in deze moderne tijd onmogelijk is… net omwille van het financiële dure prijskaartje.

Wifi op de trein is namelijk belangrijker. Betaald door ook hen die hun kinderen niet naar de universiteit kunnen sturen en op de trein een boek ‘moeten’ lezen omdat zij zich geen laptop of smartphone (meer) kunnen veroorloven. Indien je de treinrit al kunt betalen. En dat mede door de hoge kosten die de regering aan iedere burger doorrekend.

Het geluk van de burger wordt tegengewerkt. De politici luisteren niet.. of toch niet aandachtig. De schreeuw bestaat al maanden (eigenlijk al jaren, maar bon). Een roep die ‘in het begin’ op een meer passievere manier naar voren werd gebracht. 

Ondertussen worden de burgers bozer. Ieder toont dit op zijn eigen manier. Er wordt niet aandachtig geluisterd naar ons. Wij moeten volgen wat er beslist wordt. Waarom opent de regering geen maatschappelijk debat? Neen.. ‘volg of niet; luisteren gebeurt toch niet.’ Een mens zou van minder woest worden..

Daarbovenop horen we uitspraken van onze regering zoals “We leven boven onze standaard.” en “er is in België nog weinig sprake van ongelijkheid omdat er toch al een sociale zekerheid is.” Uitspraken die de burgers hun monden zouden moeten snoeren en hun handen zouden moeten vastketenen. Maar niets is minder waar. Wat zou u, mevrouw Rutten, doen, als uw gevoel genegeerd wordt door diegene die het zou kunnen veranderen? Wat zou u doen, als er tegen u wordt gezegd dat wat u ook zegt het niet waar kan zijn wat u voelt en wat u denkt?

Uitsluiting, pestgedrag. Dat is wat ik zie. Dat is wat de burgers voelen. Zij geven de regering een antwoord. Een stevig antwoord. Het zijn ‘verdomme’ geen domme slaven, uw burgers zijn geen nietsnutten! Het zijn ervaringsdeskundigen van hun eigen leven met hun kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.

Mevrouw Rutten,
U deed niet alleen Twitter ‘ontploffen’… huidige regering deed reeds de burgers ‘ontploffen’. U heeft geen andere mogelijkheid meer: Open het debat!

Op weg naar een rechtvaardige, multiculturele en technologische samenleving.

Hannelore De Schuyteneer
Orthopedagoog
10 juni 2016


Bronnen

“Rutten: “Er is op zich niks mis met ongelijkheid”, 6 juni 2016, De Morgen, “http://www.demorgen.be/binnenland/rutten-er-is-op-zich-niks-mis-met-ongelijkheid-bd014aa9/” geraadpleegd op 7 juni 2016.

“Rutten: “Als je gelijkheid ver genoeg drijft, zit je bij communisme””, 8 juni 2016, De Afspraak, deredactie.be, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deafspraak/2.44641?video=1.2676997” geraadpleegd op 8 juni 2016.

“‘Er is op zich niks mis met ongelijkheid.’ Humo sprak met Gwendolyn Rutten, Open VLD-voorzitter”, 6 juni 2016, Humo, “http://www.humo.be/humo-archief/365231/er-is-op-zich-niks-mis-met-ongelijkheid-humo-sprak-met-gwendolyn-rutten-open-vld-voorzitter” geraadpleegd op 9 juni 2016.


4 juni 2016

De 'natuurlijke' toekomst van België

Ernstig verontreinigd water- en luchtklimaat 
in een ‘verkleinde’ wereld.

In dit artikel pleit ik voor een beter ecologisch en duurzaam politiek beleid. Waarin doordachtheid en lange termijndoelstellingen vooropgesteld worden. Want we gaan het nodig hebben. De oceanen komen dichterbij, het land verkleint, de ijskappen smelten. Het vieze vuile sluik komt dus ook dichterbij; want ja dat zit in de oceanen. En de scheurtjes in de kerncentrales die zullen een tsunami of aardbeving mogelijk niet overleven. De bomen moeten niet meer omgehakt worden in West en Oost-Vlaanderen, dat zal het water wel doen. En wat er nog wel staat daar gaat minister Schauvliege hedendaags met de grote borstel door, zoals in de provincie Limburg. CO2-uitstoot? Ah? Kan een boom lucht zuiveren?  Zolang we in onze doos blijven zitten, zal de toekomst er niet zo denderend uitzien. "Kinderen kunnen niet meer buiten spelen. Vee staat iedere dag op stal. Huisdieren blijven ook beter binnen. En jij daar! Kijk toch eens uit -  vergeet op z’n minst je mondmasker niet wanneer je de deur uit gaat!”De ijskappen smelten.

Iedereen weet het ondertussen. De ijskappen smelten sneller dan verwacht. In 2013 konden we dit in verschillende mediaberichten lezen. GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) had namelijk aangetoond dat ieder jaar 300 miljard ton poolijs afsmelt. Dat komt neer op een stijging van het zeeniveau van 2 tot 3.2 mm per jaar. Een zeer verontrustend hoog cijfer. Het is nog niet duidelijk dat menselijk toedoen hier mee te maken heeft of dat het eerder om een natuurlijke oorzaak gaat. Sinds 2002 worden er cijfers bijgehouden om een antwoord te vinden op dit belangrijk ecologisch vraagstuk. Tijd en onderzoek zal meer informatie met zich meebrengen… Zolang we tijd hebben, natuurlijk.


Het is een feit alvast dat de aarde opwarmt. De globale temperatuur is sinds de industriële revolutie (19e eeuw) gestegen met 1°C en zal de komende jaren vermoedelijk nog stijgen. Wanneer de globale temperatuur nog eens één graad stijgt zal de zeespiegel 3 tot 6.3 cm toenemen wat drastische gevolgen teweeg zal brengen. West-Vlaanderen en grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen zullen overspoelen. België: een ‘zeer groot’ stukje kleiner. We spreken over een rampgebied waar op dit moment ongeveer 1 138 000 mensen wonen. Na een stijging van 4°C zou zelfs Antwerpen, Mechelen en Brussel van de kaart worden geveegd, een gebied waarin naar schatting 700 000 mensen leven.
‘Leuven aan de kust – Het nieuwe tijdperk’.
Het water zal binnen stromen…

“What the Earth would look like if all the ice melted.” - Business Insider Science – 18/02/2015


De oceanen vol met sluik.

Wanneer het water stijgt en tsunami’s volgen… Wanneer de zee dichterbij komt, met de vervuiling incluis… Wanneer de plastic-soep aan onze kust toestroomt…

We zullen kunnen genieten van de catastrofale gevolgen die onze vervuiling kan hebben voor water- en landdieren en onze eigen gezondheid. Ernstig verontreinigd water- en luchtkwaliteit, dat mogelijk niet meer te stoppen valt, omwille van het hedendaags (bewust) politiek negeren van dit grote vervuilingsprobleem. Japan kreeg er reeds mee te maken in 2011. Een tsunami bracht hen ‘modern’ vuil tot aan de kuststreek.


In mijn artikel ‘De wereld van plastic’ (20 januari 2016) kaartte ik reeds de grote gaten binnen het recyclageproces van dit moeilijk tot niet afbreekbare vuilnis aan. Een mogelijkheid om dit probleem beter aan te pakken is dan ook een ‘gemakkelijker’ en volledig doordacht en ‘dichtgemetseld’ recyclageproces en bovendien een verminderde omloop van onnodig (weggooi-)plastic. Voorlopig merk ik weinig tot geen verandering, in mijn eigen gemeente, provincie of land. Het probleem wordt niet opgelost en wordt daarom ‘enkel en alleen maar’ groter.

De moderne westerse samenleving heeft de kennis om een betere recyclageproces op gang te brengen, maar doen dit om één of andere reden niet. We sturen liever onze oude elektronica onder het mom van een goed doel naar Nigeria bijvoorbeeld. Ahja, want zo krijgen onze afgedankte toestellen toch een goed nieuw en tweede leven? Of anders bekeken: wij zijn af van onze vuiligheid.. dat ze het ginder maar oplossen.

Ons vuil in Afrika – Vranckx 9/04/2013

75% van de opgestuurde elektronica (zoals computers, gsm’s, televisies) belandt in Afrika rechtstreeks op de afvalberg. Delen worden verbrandt. “Verbrandt?” Hoor ik u verbazend vragen; “Ja, verbrandt!” Wij hebben dè kennis… zij ‘experimenteren’ nog. Toxisch afval; waaronder zware metalen en dioxines, komen door de rook en lekken in onze lucht en natuur terecht. Met een grote aantasting op de gezondheid en het leefmilieu als gevolg. We spreken over catastrofale dumpingpraktijken in Afrika door de Westerse wereld.Soms staat er nog nuttige informatie op de elektronica die op de Afrikaanse vuilnisbelten terecht komen. Nuttig voor fraudeurs. Herken je het? De persoon met zijn gebroken Engels die jou onlangs opbelde? Trap er alvast niet in.. Zoals zij in onze afval trappen.


Kunnen we ons Westers afval zelf veilig verwerken, asjeblieft? Een kat maakt toch ook zijn kuiltje om het daarna weer dicht te doen. En een respectvolle burger die gaat wandelen met zijn hond; kuist toch ook zijn achtergelaten vuiligheid op?

Waar blijft dat ‘goede’ voorbeeld; dat we moeten volgen?

Volledig dossier van BAN (Basel Action Network) omtrent de grote elektronische afvalbergen in Afrika:


De scheurtjes gaan niet houden.

Terwijl Afrika vergiftigd wordt door ons Westers Afval, komt de ernstige dreiging voor een kernramp in België dichterbij. De weinig tot onveranderde situatie met de goedgekende scheurtjes in de kerncentrales van Doel en Tihange (eerste berichten sinds januari 1980!)  geven ons alvast een negatieve indruk. Een kernramp in België is vermoedelijk niet ‘ver af’ meer. De boel kan ontploffen door die scheurtjes of een verloren gelopen bom met pootjes. 

De scheurtjes in de kerncentrales van Doel en Tihange kunnen volgens bronnen een aardbeving van 0.1g  niet (meer) aan. Iets wat indruist met de nieuwe normen rond kernenergie (2014). Ook de Hoge Gezondheidsraad haalt in een advies over de rampenplanning van België in februari 2016 aan dat een kernramp zoals Fukushima wel degelijk ook hier kan voorkomen. Iets wat het gehele land in rep en roer zou moeten leiden…


Werken aan meer ecologische en duurzame energie zou een belangrijke preventiemethode kunnen zijn. Want op een natuurvriendelijke manier ons landje volledig zelfstandig van energie - ‘stroom’ - kunnen voorzien kan onze kosten doen dalen en de mogelijkheid aanbieden om de kerncentrales te sluiten. Terwijl andere landen zich hier steeds meer op beginnen te focussen, blijven de kerncentrales in Doel en in Tihange open (voor zeker nog 10 extra lange jaren), met de scheurtjes er ‘gratis’ bij. Daarnaast krijgen we te horen dat Maggie De Block graag tegen 2017 een goed doordacht plan wil uitdokteren voor de verspreiding van jodiumtabletten over gans België. Weinig tot geen voorzorgsmaatregelen… enkel de korte termijn doelstellingen voor als de ramp zou zal gebeuren.


Lange termijndoelstellingen om de verontreiniging tegen te gaan en de kwaliteit van leven aan de betrokken burgers te garanderen tijdens en nadat een kernramp zich heeft voorgedaan zijn niet zichtbaar aanwezig in het Belgisch rampenplan.


Gilbert Eggermont, stralingsexpert, is hierover ongerust. Want na een kernramp kunnen vele mensen voor lange tijd of helemaal niet meer terug naar hun woning. Dat kan zorgen voor schrijnende mensonvriendelijke (gezins-)situaties. 
Die mensen moeten al hun bezittingen achterlaten enerzijds en anderzijds moeten zij een manier vinden om op een andere plaats hun leven verder te zetten. Dat is soms moeilijk, want niet iedereen heeft dezelfde krachten en mogelijkheden. De weg naar zelfverwezenlijking en dus een kwaliteitsvol leven wordt hierdoor dan ook belemmerd. Dhr Eggermont wijst er dan ook correct op dat er op z’n minst een aantal voorzieningsmogelijkheden moeten bijkomen. Zodat wanneer een dergelijke grote ramp zich voordoet, de betrokken burgers zich verzekerd kunnen voelen van een mensvriendelijk opvangsysteem. Een manier om eveneens deze burgers binnen de maatschappij te houden en hen er niet buiten te plaatsen. Iets wat de groei naar zelfverwezenlijking kan blijven ondersteunen, na een dergelijke traumatische ervaring.

Tsjernobyl – 30 jaar later


Ook de Hoge Gezondheidsraad vraagt om een beter uitgebouwde noodplanning enerzijds omdat België dichtbevolkt is en anderzijds omdat de kerncentrales zo dicht op elkaar staan. Zowel binnen de landgrenzen als net buiten die grenzen kom je kerncentrales tegen. Een grote en pijnlijke kernramp is dus volgens deze raad ook mogelijk in ons zeer klein landje.

Het volledige advies van de Hoge Gezondheidsraad i.v.m. de Rampenplanning (2016) http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9235_advies_fukushima_def.pdf

De gevolgen zullen drastisch zijn. Niet enkel in de directe omgeving, maar over gans België èn buurlanden. Reden te meer dus voor de burgers om te protesteren tegen het openblijven van dergelijke gevaarlijke tikkende tijdbommen.

Tsjernobyl: 30 jaar later – VRT nieuws (25 april 2016)

Tsjernobyl – 30 jaar geleden en Fukushima – 5 jaar geleden zijn de meest bekende en grootste kernrampen die zich in de geschiedenis hebben voorgedaan. De nucleaire radiatie die hierbij vrijgekomen is zorgt er voor dat de directe omgeving onleefbaar is geworden. De noodzones, zoals ze dit noemen, werden volledig geëvacueerd. Maar straling stopt niet aan een denkbeeldig getrokken grens en kan dus mogelijk ook in de naburig gelegen omgevingen terug te vinden zijn, interventiezones genaamd. Evacuatie is daar niet onmiddellijk aan de orde; toch moeten er wel andere maatregelen getroffen worden. Een voorbeeld hiervan is de Jodiumpil. Vaak voorkomend merken we in deze getroffen en radioactieve gebieden gezondheidsklachten op, zoals schildklierkanker.

The most radioactive places on Earth – Veritasium (17 december 2014)


CO2 in de plaats van bomen.

Naast de toxische stoffen die vrijkomen tijdens recyclage van afvalstoffen en de mogelijke radiatie na een kernramp, is er nog het probleem van de CO2 uitstoot. Koeien, voertuigen, bomen. De onderwerpen van de laatste jaren. Maar dan niet evenredig verdeeld.

We moeten minder vlees eten. Want bijvoorbeeld de kweek van koeien zorgt mee voor een gigantische hoeveelheid van CO2 in de lucht! Positief voor de vegetariërs om anderen over te doen schakelen op een groenere maaltijd, zou je dan denken. Al willen velen omwille van die reden wel ethisch gezien volgen, toch blijft die goede malse biefstuk, kip aan het spit – hmm – en die ribbetjes op de bbq zo lekker smaken.


Akkoord, er is een overconsumptie – eigenlijk is het een overproductie. Want wat er niet is, kan niet aangekocht worden. Een gezonde geest zegt neen tegen onmenselijke en on-dierlijke praktijken bij het verwerven van ons voedsel. 
Indien het kon, kocht ik steeds mijn vlees bij de plaatselijke slager – van de plaatselijke kwekerij. Ach, toekomstdromen of is het eerder in het verleden…

Iets wat in het verleden kan liggen, zijn rustige overwoekerende natuurgebieden. Speelbossen worden er van gemaakt, mountainbikers en wandelaars worden toegelaten. Harmonisch met de natuur samenleven? Doen we dat door onze natuur te storen? Gun de wilde dieren toch een stukje rust! Ik werd er misselijk van toen ik het hoorde. Ja, mevrouw Schauvliege, ja, meer groen voor kinderen en sport is inderdaad een mooie zet van jou. Enkel u gebruikt hiervoor beschermde natuurgebieden. Terwijl u andere bossen ‘een kopje kleiner maakt’. En u denkt dat we dit niet merken? Ik ben zwaar teleurgesteld in het regeringsbeleid.


Bomen gaan er aan. Overal, om plaats te maken voor het decadente mensenleven. ‘Een boom heeft altijd de reden gehad om gekapt te worden.’ 
Het bestaan van een boom is dus volgens minister Schauvliege afhankelijk van de mens. Harmonieus samenleven?

De functie van een boom wordt echter in de natuur anders bekeken. Enerzijds kan een boom de lucht zuiveren en anderzijds trekt een boom veel water uit de grond weg. Hierdoor kan de luchtvervuiling iets of wat worden tegengegaan en eveneens (hedendaags) overstromingsgevaar verminderd worden. Het omkappen van deze bomen kan dus een negatieve impact hebben voor de directe en verder af gelegen omgevingen. En laat ons vooral de vruchten ook niet vergeten.

Terwijl de natuur zijn draagkracht verliest om onze lucht te kunnen reinigen, komen er telkens maar auto’s bij. De meest rondrijdende auto’s zijn deze die rijden op olie; benzine of diesel. Naast koeien, een grote uitstoter van CO2. 
Dus ‘euhm’: samen in de file is gezellig?

Enkelen hebben een elektrische auto, vaak met een duur prijskaartje aan verbonden. Ondertussen zien we hen meer op de baan verschijnen. 
Ook laadstations zijn nu aanwezig op verschillende openbare parkeerplaatsen. Zoals deze in de ondergrondse parking aan de achterkant van het station van Leuven, op de onderste verdieping weliswaar. Meer informatie omtrent laadstations voor elektrische auto’s is te vinden op http://uwlaadpunt.be/ . Een ‘goede’ zaak voor de natuur zou je zeggen; geen CO2 vervuiling rechtstreeks in de lucht. Zolang de elektriciteit maar niet komt van die kernbommen, euh.. ik bedoel 'natuurlijk' de centrales.

De ‘natuurlijke’ toekomst van België

Er ligt een vuile toekomst aan de voordeur van onze (klein)kinderen, als we verder doen zoals we bezig zijn. Dat is een zekerheid dat ik uit alle verzamelde gegevens kan afleiden. En wat gebeurt er? Ondoordacht denken. Zodat er nog meer op korte termijn wordt uitgebouwd en waardoor dus ook vaak de lange termijndoelstellingen uitgesteld of zelfs afgesteld worden. Mogelijk ook in de vergeethoek belanden.

Nochtans, gun ik het mijn (klein)kinderen om ook buiten te kunnen spelen zonder mondmasker aan, zandkastelen te kunnen bouwen op een strand waar we meer zand dan plastic aantreffen en de mogelijkheid hebben om een wild hert te zien grazen in een zeer stil bos. Dat laatste is naar mijn mening steeds weer een onvergetelijke ervaring.


Ik doe dan ook een oproep aan de regering om meer ecologisch en duurzaam te denken en te werken, steunende op lange termijn doelstellingen. 
Ja, dat is inderdaad een uitdaging, neem ze aan -  of het is met ons land ‘voor je het weet’ gedaan!

De wereld is om zeep: klimaat – Urbanus (2015)


Dankwoord

Dank u aan de cartoonist Lectrr en de actiegroep Loesje. Beiden zijn voor mij steeds opnieuw een grote inspiratiebron.

En ik wil mijn papa langs deze weg een gelukkige verjaardag wensen.. hij zou morgen 67 geworden zijn. Mede dankzij jou kan deze blog bestaan. Ik hoop op een lek in de wifi-lucht. Zodat dit bericht tot bij jou kan komen, daar hoog boven me in de hemel… Ik mis je.


Bronnen

“Hoe global warming de kaart van België zal herteken”, 9 november 2015, Jaana Hombroux, De Morgen, “http://www.demorgen.be/wetenschap/hoe-global-warming-de-kaart-van-belgie-zal-hertekenen-be01b305/” geraadpleegd op 27 mei 2016.

“What the Earth would look like if all the ice melted”, 18 februari 2015, BI Science, Youtube, “https://youtu.be/VbiRNT_gWUQ” geraadpleegd op 27 mei 2016.

“Ijskap Groenland smelt maand vroeger dan normaal” 15 april 2016, IPS, De Wereld Morgen, “http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/04/15/ijskap-groenland-smelt-maand-vroeger-dan-normaal” geraadpleegd op 27 mei 2016.

“Ijskappen smelten aan 300 miljard ton per jaar”, 15 juli 2013, Knack, “http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/ijskappen-smelten-aan-300-miljard-ton-per-jaar/article-normal-100199.html” geraadpleegd op 27 mei 2016.

“Westerse recyclage wordt Afrikaanse afvalberg”, 25 oktober 2005, Jamie Biesemans, ZDnet.be, “http://www.zdnet.be/article/50135/westerse-recyclage-wordt-afrikaanse-afvalberg/” geraadpleegd op 27 mei 2016.
“Plastic Planet: de kunststofarchipel – deel 1”, 18 mei 2012, Rhea Moonen, De Wereld Morgen, “http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/18/plastic-planet-de-kunststofarchipel-deel-1” geraadpleegd op 28 mei 2016.

“Plastic Planet (deel 2): kunstofarchipel en vuilnisbelten van e-waste”, 24 mei 2012, Rhea Moonen, “http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/24/plastic-planet-deel-2-kunststofarchipel-en-vuilnisbelten-van-e-waste” geraadpleegd op 28 mei 2016.

“Ons vuil in Afrika”, 19 april 2013, Vranckx, Youtube, “https://youtu.be/4_h0t0JWxRE” geraadpleegd op 28 mei 2016.

“Tsjernobyl: 30 jaar later”, 25 april 2016, VRT Nieuws, Youtube, “https://youtu.be/3PiUg40K9_k” geraadpleegd op 31 mei 2016.

“Tsjernobyl – de kernramp (BBC), 15 maart 2011, doculinktv, Youtube, “https://youtu.be/FPmV6QszyGc” geraadpleegd op 31 mei 2016.

“België onvoldoende voorbereid op kernramp”, 21 jamuari 2015, Denny Baert, Deredactie.be, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2214728” geraadpleegd op 29 mei 2016.

“Tsjernobyl nu, door de ogen van onze fotograaf”, 26 april 2016, Alexander Dumarey, Deredactie.be, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2637058” geraadpleegd op 29 mei 2016.

“Baboesjka’s van Tsjernobyl”, 26 april 2016, De afspraak, Deredactie.be, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deafspraak/2.43695” geraadpleegd op 31 mei 2016.

“De vergeten radioactiviteit van Tsjernobyl”,  17 maart 2011, Koppen, Deredactie.be, “http://www.een.be/programmas/koppen/de-vergeten-radioactiviteit-van-tsjernobyl” geraadpleegd op 29 mei 2016.

“The most radioactive places on earth”, 17 december 2014, Veritasium, Youtube, “https://youtu.be/TRL7o2kPqw0” geraadpleegd op 3 juni 2016.

“Doel 1 en 2 niet beveilgd tegen nieuwste aardbevingsnormen”, 8 maart 2016, Het Nieuwsblad, “http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160308_02170932#” geraadpleegd op 31 mei 2016.

“Barsten in de nucleaire droom”, 29 augustus 2012, Friends of the Earth, De Wereld Morgen, “http://www.dewereldmorgen.be/blogs/foe-vlaanderen/2012/08/29/barsten-in-de-nucleaire-droom” geraadpleegd op 29 mei 2016.

“Wat als doel ontploft?” 26 april 2016, Senne Starckx, EOS Wetenschap, “http://eoswetenschap.eu/artikel/wat-als-doel-ontploft” geraadpleegd op 31 mei 2016.

“Iedereen krijgt een jodiumpil”, 28 april 2016, Het Nieuwsblad, “http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160428_02262551” geraadpleegd op 29 mei 2016.